Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo - Tuần 7 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 - CTST

Nội dung Tải về
  • 1 Đánh giá

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo - Tuần 7 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 7 lớp 3 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 3 CTST

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Mỗi hàng có 3 học sinh. Hỏi 5 hàng như vậy có bao nhiêu học sinh?

A. 9 học sinh

B. 12 học sinh

C. 15 học sinh

D. 18 học sinh

Câu 2: Trong các số đo sau, số đo nào lớn nhất:

A. 200 m

B. 2 km

C. 2 000 cm

D. 20 m

Câu 3: Một sợi dây dài 12 m được cắt thành 3 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài mấy mét?

A. 3 m

B. 4 m

C. 5 m

D. 6 m

Câu 4: Mẹ dùng 18m vải để may quần áo, mỗi bộ quần áo may hết 3 mét vải. Hỏi mẹ may được mấy bộ quần áo?

A. 3 m

B. 4 m

C. 5 m

D. 6 m

Câu 5: Giá trị của biểu thức 27 : 3 + 109 bằng

A. 115

B. 117

C. 118

D. 119

Câu 6: Mỗi túi có 3 kg táo. Hỏi 4 túi như thế có bao nhiêu ki-lô-gam táo?

A. 12 kg

B. 14 kg

C. 7 kg

D. 15 kg

Câu 7: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Hình tứ giác ABCD có:

4 đỉnh: ……, ……, ……, ……

4 cạnh: ……, ……, ……, ……

Câu 8: Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 3 m = …… cm

A. 3 000

B. 300

C. 30

D. 300 cm

II. Tự luận

Bài 1: Tính nhẩm

3 x 6 =

3 x 5 =

27 : 3 =

3 x 3 =

3 x 7 =

15 : 3 =

3 x 9 =

3 x 8 =

24 : 3 =

Bài 2: Tính:

3 x 9 + 3 =18 : 3 + 14 =34 – 21 : 3 =
12 + 15 : 3 =74 – 3 x 8 =18 : 3 : 3 =
42 – 18 : 3 =15 : 3 x 5 =2 x 9 : 3 =

Bài 3: Trong một phòng ăn có 8 cái bàn, mỗi bàn xếp 3 ghế. Hỏi trong phòng ăn đó có bao nhiêu cái ghế?

Bài giải

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Bài 4: Có 24 cái cốc được xếp đều vào 3 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu cái cốc?

Bài giải

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

 Đáp án được GiaiToan cập nhật trong file tải về. Mời bạn nhấn nút Download bên dưới để tải Đề và đáp án 

----------------------------------------------------

>> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo - Tuần 8

Trên đây là toàn bộ đề bài và đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo Tuần 7 cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán 3 . Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm lời giải SGK Toán lớp 3 CTST,... Chúc các em học tốt!

  • 410 lượt xem
Chia sẻ bởi: Bạch Dương
Sắp xếp theo