Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Kết nối tri thức - Tuần 11 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 - KNTT

Nội dung Tải về
  • 1 Đánh giá

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Kết nối tri thức - Tuần 11 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 11 lớp 3 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 3 KNTT - TUẦN 11

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Bác Liên có 56 quả gấc, sau khi bán số quả gấc đã giảm đi 7 lần. Hỏi bác Liên còn bao nhiêu quả gấc?

A. 6 quả

B. 7 quả

C. 8 quả

D. 9 quả

Câu 2: Có 84 lít dầu, chia đều vào 7 can. Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít dầu?

A. 11 lít

B. 12 lít

C. 13 lít

D. 14 lít

Câu 3: Có 64 học sinh xếp đều thành 4 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

A. 15 học sinh

B. 16 học sinh

C. 17 học sinh

D. 18 học sinh

Câu 4: Đoạn thẳng AB dài 18 cm. Nếu giảm độ dài đoạn thẳng đó đi 3 lần thì được đoạn thẳng CD. Độ dài đoạn thẳng CD là:

A. 3cm

B. 4cm

C. 5cm

D. 6cm

Câu 5: Phép chia 73 : 7 có số dư là:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 6: Có 72 con thỏ nhốt đều vào 4 chuồng. Hỏi mỗi chuồng có mấy con thỏ?

A. 16 con

B. 17 con

C. 18 con

D. 19 con

Câu 7: Năm nay mẹ 42 tuổi. Tuổi con bằng tuổi mẹ giảm đi 6 lần. Tuổi của con năm nay là:

A. 7 tuổi

B. 8 tuổi

C. 9 tuổi

D. 10 tuổi

Câu 8: Số bị chia trong phép chia: ... : 3 = 28 là

A. 80

B. 81

C. 84

D. 86

II. Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

45 : 6

78 : 5

44 : 2

64 : 8

92 : 8

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Bài 2: Điền số vào bảng sau:

Số đã cho

45

27

81

36

15

Giảm 3 lần

Gấp 4 lần

Bài 3: Chị Lan có 84 quả cam, sau khi đem bán thì số quả cam giảm đi 4 lần. Hỏi chị Lan còn bao nhiêu quả cam?

Bài giải

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Bài 4: Một cửa hàng buổi sáng bán được 60 lít dầu, số lít dầu buổi chiều bán được giảm đi 6 lần so với buổi sáng. Hỏi buổi chiều của hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Đáp án được GiaiToan cập nhật trong file tải về. Mời bạn nhấn nút Download bên dưới để tải Đề và đáp án

----------------------------------------------------

>> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Kết nối tri thức - Tuần 12

Trên đây là toàn bộ đề bài và đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Kết nối tri thức Tuần 11 cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán 3 . Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm lời giải SGK Toán lớp 3 KNTT,... Chúc các em học tốt!

  • 232 lượt xem
Chia sẻ bởi: Thiên Bình
Sắp xếp theo