Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Kết nối tri thức - Tuần 12 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 - KNTT

Nội dung Tải về
  • 1 Đánh giá

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Kết nối tri thức - Tuần 12 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 12 lớp 3 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 3 KNTT - TUẦN 12

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Chị hái được 15 quả cam, mẹ hái được nhiều gấp đôi số cam của chị. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam?

A. 25 quả

B. 30 quả

C. 32 quả

D. 20 quả

Câu 2: Một người có 50 quả trứng. Lần đầu bán 12 quả, lần sau bán 18 quả. Hỏi sau hai lần bán, người đó còn lại bao nhiêu quả trứng?

A. 20 quả

B. 21 quả

C. 25 quả

D. 23 quả

Câu 3: Một cửa hàng có 48 quả dưa hấu, sau khi đem bán thì số dưa hấu còn lại bằng số dưa hấu ban đầu giảm đi 4 lần. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quả dưa hấu?

A. 12 quả

B. 14 quả

C. 16 quả

D. 15 quả

Câu 4: Giá trị của biểu thức 572 – 80 x 6 là:

A. 93

B. 95

C. 92

D. 102

Câu 5: Một cửa hàng buổi sáng bán được 26kg đường, buổi chiều bán được số đường gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

A. 75kg

B. 76kg

C. 77kg

D. 78kg

Câu 6: Một tháng có 30 ngày. Hỏi một nửa tháng có bao nhiêu ngày?

A. 14 ngày

B. 15 ngày

C. 16 ngày

D. 17 ngày

II. Tự luận

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

a) 24 x 3 : 6

b) 78 : 3 x 5

c) 56 : 4 x 8

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Bài 3: Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được 96kg thóc, thửa ruộng thứ hai thu hoạch được số thóc nhiều gấp ba lần thửa ruộng thứ nhất. Hỏi cả hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài giải

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Bài 4: Một cửa hàng có 7 thùng dầu, mỗi thùng chứa 85 lít dầu. Cửa hàng đã bán đi 345 lít dầu. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Đáp án được GiaiToan cập nhật trong file tải về. Mời bạn nhấn nút Download bên dưới để tải Đề và đáp án

----------------------------------------------------

>> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Kết nối tri thức - Tuần 13

Trên đây là toàn bộ đề bài và đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Kết nối tri thức Tuần 12 cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán 3 . Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm lời giải SGK Toán lớp 3 KNTT,... Chúc các em học tốt!

  • 322 lượt xem
Chia sẻ bởi: Bảo Bình
Sắp xếp theo