Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều - Tuần 12 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 - CD

Nội dung Tải về
  • 1 Đánh giá

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều - Tuần 12 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 12 lớp 3 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 3 CÁNH DIỀU - TUẦN 12

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Ngăn trên có 7 quyển sách, ngăn dưới có 21 quyển sách. Hỏi ngăn dưới có số sách gấp mấy lần ngăn trên?

A. 1 lần

B. 2 lần

C. 3 lần

D. 4 lần

Câu 2: Cho hai số 4 và 16. Hỏi số lớn gấp mấy lần số lần?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3: Một cửa hàng buổi sáng bán được 40 kg gạo. Buổi chiều cửa hàng bán được ít hơn buổi sáng 8 kg gạo. Hỏi cả ngày cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

A. 70 kg

B. 71 kg

C. 72 kg

D. 73kg

Câu 4: Có 840 g thịt chia đều thành 4 phần. Hỏi mỗi phần có bao nhiêu gam thịt?

A. 200 g

B. 210 g

C. 220 g

D. 230 g

Câu 5: Thùng thứ nhất đựng 12 l dầu, thùng thứ hai đựng được nhiều hơn thùng thứ nhất 9 l dầu. Hỏi cả hai thùng đựng được bao nhiêu lít dầu?

A. 30 lít

B. 31 lít

C. 32 lít

D. 33 lít

II. Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

45 : 2

845 : 4

367 : 3

59 : 5

667 : 6

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Bài 2: Số?

Số lớn

16

32

49

63

Số bé

4

8

7

9

Số lớn gấp mấy lần số bé?

Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị?

Bài 3: Đàn gà có 6 con gà trống và 36 con gà mái. Hỏi số gà mái gấp mấy lần số gà trống?

Bài giải

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Bài 4: Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được 132 kg rau, thửa ruộng thứ hai thu hoạch được nhiều gấp đôi thửa ruộng thứ nhất. Hỏi cả hai thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau?

Bài giải

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Đáp án được GiaiToan cập nhật trong file tải về. Mời bạn nhấn nút Download bên dưới để tải Đề và đáp án

--------------------------------------------------

>> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều - Tuần 13

Trên đây là toàn bộ đề bài và đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều - Tuần 12 cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán 3 . Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm lời giải SGK Toán lớp 3 CD,... Chúc các em học tốt!

  • 185 lượt xem
Chia sẻ bởi: Khang Anh
Sắp xếp theo