Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán - Tuần 7 Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3

Nội dung Tải về
  • 10 Đánh giá

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 7 được GiaiToan biên soạn gửi tới các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải các bài Toán đã được học trong tuần. Mời các thầy cô tham khảo!

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 7

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả của phép tính 8 x 9 bằng

A. 60

B. 70

C. 72

D. 81

Câu 2: Mỗi chuồng gà có 6 con. Hỏi 9 chuồng như thế có bao nhiêu con?

A. 50 con

B. 54 con

C. 60 con

D. 55 con

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

- M là trung điểm của đoạn thẳng CD.

- O là trung điểm của đoạn thẳng AB.

- H là trung điểm của đoạn thẳng EG.

- O là điểm ở giữa hai điểm A và B.

- H là điểm ở giữa hai điểm E và G.

- M là điểm ở giữa hai điểm C và D.

Câu 4: Nhà An tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ cần một số chiếc cốc, An xếp cốc vào 2 bàn, mỗi bàn 9 chiếc. Hỏi An xếp tất cả bao nhiêu chiếc cốc?

A. 15 chiếc

B. 18 chiếc

C. 20 chiếc

D. 21 chiếc

Câu 5: Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: \frac{1}{6} số con ếch là …… con ếch.

A. 8

B. 6

C. 2

D. 3

Câu 6: Tâm của hình tròn dưới đây là:

A. Điểm O

B. Điểm M

C. Điểm P

D. Điểm I

II. Tự luận

Bài 1: Tính nhẩm:

5 x 6 =7 x 8 =4 x 9 =5 x 10 =
30 : 6 =56 : 7 =36 : 9 =50 : 5 =

Bài 2: Viết tên các điểm vào chỗ chấm:

a) Trong hình bên có:

- Ba điểm ……, ……, …… thẳng hàng

- Ba điểm ……, ……, …… thẳng hàng

- Ba điểm ……, ……, …… thẳng hàng

- Ba điểm ……, ……, …… thẳng hàng

b) – E là điểm ở giữa hai điểm …… và ……

– O là điểm ở giữa hai điểm …… và ...... (hoặc ở giữa hai điểm …… và ……)

– F là điểm ở giữa hai điểm …… và ……

Bài 3: Viết chữ số thích hợp vào chỗ chấm:

Đây là hình tròn tâm ……

- Các đường kính có trong hình tròn là: …………………

- Các bán kính có trong hình tròn là: ………………………

Bài 4:

a) Tô màu \frac{1}{9} số ô vuông trong mỗi hình:

b) Vẽ hình tròn Tâm O, bán kính 2 cm.

c) Xác định trung điểm của mỗi đoạn thẳng rồi ghi tên trung điểm của đoạn thẳng đó:

AB = 6 cm

--------------------------------------

Trên đây, GiaiToan.com đã giới thiệu tới các em Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 7. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 3 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán lớp 3.

  • 6.662 lượt xem
Chia sẻ bởi: Người Sắt
Liên kết tải về
Sắp xếp theo