Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều - Tuần 5 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 - CD

Nội dung Tải về
  • 1 Đánh giá

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều - Tuần 5 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 5 lớp 3 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 3 CÁNH DIỀU

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Lớp 3A có số học sinh xếp thành 3 hàng, biết mỗi hàng có 9 học sinh. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh?

A. 18 học sinh

B. 20 học sinh

C. 27 học sinh

D. 25 học sinh

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 2 kg = …… g

A. 20

B. 2 000

C. 200

D. 20 000

Câu 3: Điền chữ thích hợp vào chỗ chấm: Số nào nhân với 1 cũng có kết quả …… chính số đó.

A. lớn hơn

B. bé hơn

C. bằng

D. không bằng

Câu 4: Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng phép tính 7 x 8

A. 7 x 6

B. 5 x 9

C. 8 x 7

D. 6 x 9

Câu 5: Có hai quả dưa hấu, quả thứ nhất cân nặng 1 kg, quả thứ hai nhẹ hơn quả thứ nhất 200g. Hỏi quả dưa hấu thứ hai nặng bao nhiêu gam?

A. 800 g

B. 900 g

C. 700 g

D. 1 100 g

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 286g + 183g = ......g

A. 420g

B. 469g

C. 580g

D. 492g

Tự luận

Bài 1: Tính nhẩm

2 x 8 =

5 x 4 =

7 x 6 =

9 x 8 =

6 x 9 =

7 x 3 =

5 x 2 =

9 x 6 =

8 x 1 =

7 x 0 =

1 x 4 =

8 x 8 =

0 x 9 =

6 x 3 =

4 x 4 =

9 x 1 =

Bài 2: Tính:

354 g + 300 g =

2 000 g – 500 g =

9 g x 7 =

40 g : 8 =

Bài 3: Tại một cửa hàng, ngày thứ nhất cửa hàng bán được 9 lít dầu. Ngày thứ hai cửa hàng bán được số dầu gấp 5 lần ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai bán được bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Bài 4: Mẹ An mua hai con cá, con thứ nhất cân nặng 2kg, con thứ hai nặng hơn con thứ nhất 200g. Hỏi con thứ hai nặng bao nhiêu gam?

Bài giải

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Đáp án - Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều

Tuần 5

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Lớp 3A có số học sinh xếp thành 3 hàng, biết mỗi hàng có 9 học sinh. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh?

A. 18 học sinh

B. 20 học sinh

C. 27 học sinh

D. 25 học sinh

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 2 kg = …… g

A. 20

B. 2 000

C. 200

D. 20 000

Câu 3: Điền chữ thích hợp vào chỗ chấm: Số nào nhân với 1 cũng có kết quả …… chính số đó.

A. lớn hơn

B. bé hơn

C. bằng

D. không bằng

Câu 4: Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng phép tính 7 x 8

A. 7 x 6

B. 5 x 9

C. 8 x 7

D. 6 x 9

Câu 5: Có hai quả dưa hấu, quả thứ nhất cân nặng 1 kg, quả thứ hai nhẹ hơn quả thứ nhất 200g. Hỏi quả dưa hấu thứ hai nặng bao nhiêu gam?

A. 800 g

B. 900 g

C. 700 g

D. 1 100 g

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 286g + 183g = ......g

A. 420g

B. 469g

C. 580g

D. 492g

Tự luận

Bài 1: Tính nhẩm

2 x 8 = 16

5 x 4 = 20

7 x 6 = 42

9 x 8 = 72

6 x 9 = 54

7 x 3 = 21

5 x 2 = 10

9 x 6 = 54

8 x 1 = 8

7 x 0 = 0

1 x 4 = 4

8 x 8 = 64

0 x 9 = 0

6 x 3 = 18

4 x 4 = 16

9 x 1 = 9

Bài 2: Tính:

354 g + 300 g = 654 g

2 000 g – 500 g = 1 500 g

9 g x 7 = 63 g

40 g : 8 = 5 g

Bài 3: Tại một cửa hàng, ngày thứ nhất cửa hàng bán được 9 lít dầu. Ngày thứ hai cửa hàng bán được số dầu gấp 5 lần ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai bán được bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

Ngày thứ hai bán được số lít dầu là:

9 x 5 = 45 (lít)

Đáp số: 45 lít

Bài 4: Mẹ An mua hai con cá, con thứ nhất cân nặng 2kg, con thứ hai nặng hơn con thứ nhất 200g. Hỏi con thứ hai nặng bao nhiêu gam?

Bài giải

Đổi 2 kg = 2 000 g

Con thứ hai nặng số gam là:

2 000 + 200 = 2 200 (g)

Đáp số: 2 200 g

--------------------------------------------------

>> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều tuần 6

Trên đây là toàn bộ đề bài và đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều Tuần 5 cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán 3 . Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm lời giải SGK Toán lớp 3 CD,... Chúc các em học tốt!

  • 248 lượt xem
Chia sẻ bởi: Thiên Bình
Sắp xếp theo