Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán - Tuần 24 Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3

Nội dung Tải về
  • 3 Đánh giá

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 24 được GiaiToan biên soạn gửi tới các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải các bài Toán đã được học trong tuần. Mời các thầy cô tham khảo!

Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán - Tuần 25

Để tải phiếu bài tập, mời kích vào đường link sau: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 - Tuần 24

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 24

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả của phép tính 1397 x 4 là:

A. 5588

B. 6655

C. 7766

D. 6688

Câu 2: Kết quả của phép tính 9656 : 8 là:

A. 1124

B. 1207

C. 1327

D. 1187

Câu 3: Trong các số III, XXI, IX, XVIII số lớn nhất là:

A. XXI

B. XVIII

C. IX

D. III

Câu 4: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán - Tuần 24

A. 4 giờ 7 phút

B. 16 giờ kém 25 phút

C. 16 giờ kém 35 phút

D. 4 giờ 25 phút

Câu 5: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán - Tuần 24

A. 9 giờ 4 phút

B. 9 giờ 20 phút

C. 21 giờ 4 phút

D. 21 giờ kém 20 phút

Phần 2: Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

1569 : 3

1017 x 7

2412 : 6

1207 x 8

Bài 2: Tìm x, biết:

a) x x 4 = 1204

b) 1608 : x = 4

c) 7 x x = 4942

d) x : 171 = 7

Bài 3: Một cửa hàng có 1218 chai dầu, cửa hàng đã bán được 1/3 số chai dầu đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chai dầu?

Bài 4: Một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng 125m, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Tính chu vi của khu đất hình chữ nhật đó.

II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 24

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3: A

Câu 4: B

Câu 5: B

Phần 2: Tự luận

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính

1569 : 3 = 523

1017 x 7 = 7119

2412 : 6 = 402

1207 x 8 = 9656

Bài 2:

a) x x 4 = 1204

x = 1024 : 4

x = 301

b) 1608 : x = 4

x = 1608 : 4

x = 402

c) 7 x x = 4942

x = 4942 : 7

x = 706

d) x : 171 = 7

x = 7 x 171

x = 1197

Bài 3:

Số chai dầu cửa hàng đã bán được là:

1218 : 3 = 406 (chai)

Cửa hàng còn lại số chai dầu là:

1218 – 406 = 812 (chai)

Đáp số: 812 chai dầu.

Bài 4:

Chiều dài của khu đất hình chữ nhật là:

125 x 4 = 500 (m)

Chu vi của khu đất hình chữ nhật là:

(125 + 500) x 2 = 1250 (m)

Đáp số: 1250m.

------

Trên đây, GiaiToan.com đã giới thiệu tới các em Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 24. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 3 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán lớp 3.

  • 3.340 lượt xem
Chia sẻ bởi: Bắp
Liên kết tải về
Sắp xếp theo