Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều - Tuần 14 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 - CD

Nội dung Tải về
  • 1 Đánh giá

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều - Tuần 14 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 14 lớp 3 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 3 CÁNH DIỀU - TUẦN 14

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 1 l 500 ml = .?. ml là:

A. 1 500

B. 3000

C. 5 000

D. 1 000

Câu 2: Một hộp sữa có dung tích 1 lít sau khi Lan sử dụng thì trong hộp sữa còn lại 690 ml. Hỏi Lan đã uống bao nhiêu ml sữa?

A. 300 ml

B. 310 ml

C. 390 ml

D. 410 ml

Câu 3: Nhiệt độ hiện tại của Hà Nội là 28oC, Lai Châu là 20oC, Bình Thuận là 29oC. Trong ba tỉnh (thành phố) trên, nơi có nhiệt độ thấp nhất là?

A. Hà Nội

B. Lai Châu

C. Bình Thuận

D. Cả 3 tỉnh trên

Câu 4: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống là:

670 - 170 + 23 .......... 670 - (170 + 23)

A. >

B. <

C. =

D. Không so sánh được

Câu 5: Cần bao nhiêu mi-li-lít nước để rót đầy 1 cốc 250ml và 1 cốc 340ml?

A. 550 ml

B. 570 ml

C. 590 ml

D. 610 ml

Câu 6: Nhiệt độ tại địa điểm A lúc 5 giờ là 32oC. Vì trời đổ mưa nên nhiệt độ tại đó lúc 7 giờ giảm đi 4oC. Nhiệt độ tại địa điểm B lúc 7 giờ 30oC. Nhận định nào dưới đây đúng?

A. Lúc 7 giờ, nhiệt độ tại hai địa điểm bằng nhau

B. Lúc 7 giờ, nhiệt độ tại A thấp hơn nhiệt độ tại B

C. Lúc 7 giờ, nhiệt độ tại A cao hơn nhiệt độ tại B

D. Không có nhận định nào đúng

II. Tự luận

Bài 1: Tính:

300 ml + 45 ml =

842 ml – 542 ml =

324 ml x 2 =

645 ml : 5 =

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

a) 60 + 20 – 35

954 – 154 + 200

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

b) 22 x 4 : 2

65 : 5 x 3

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

c) 172 : 4 + 57

896 – 32 x 3

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

d) 63 : (3 x 3)

(320 – 20) x 3

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Bài 3: Người ta xếp 48 quả cam vào các hộp, mỗi hộp 4 quả. Sau đó xếp các hộp vào thùng, mỗi thùng 2 hộp. Hỏi có bao nhiêu thùng cam? (Giải bằng hai cách)

Bài giải

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Đáp án được GiaiToan cập nhật trong file tải về. Mời bạn nhấn nút Download bên dưới để tải Đề và đáp án

--------------------------------------------------

>> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều - Tuần 15

Trên đây là toàn bộ đề bài và đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều - Tuần 14 cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán 3 . Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm lời giải SGK Toán lớp 3 CD,... Chúc các em học tốt!

  • 178 lượt xem
Chia sẻ bởi: Hoa Đào
Sắp xếp theo