Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều - Tuần 13 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 - CD

Nội dung Tải về
  • 1 Đánh giá

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều - Tuần 13 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 13 lớp 3 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 3 CÁNH DIỀU - TUẦN 13

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Giá trị của biểu thức 28 – (16 + 3) là:

A. 9

B. 15

C. 19

D. 12

Câu 2: Dấu thích hợp cần điền vào chỗ chấm của 41 … 68 – 20 – 7 là:

A. <

B. >

C. =

D. Không so sánh được

Câu 3: Đàn gà có 24 con gà trống, số gà mái gấp đôi số gà trống. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con?

A. 52 con

B. 62 con

C. 72 con

D. 82 con

Câu 4: Có 24 bạn nữ và 26 bạn nam, các bạn đứng xếp thành 5 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu bạn?

A. 5 bạn

B. 8 bạn

C. 10 bạn

D. 12 bạn

Câu 5: Biểu thức (231 – 100) x 2 có giá trị là:

A. 62

B. 162

C. 262

D. 26

Câu 6: Một cửa hàng có 120 kg gạo, người ta đã bán đi 75 kg gạo. Số gạo còn lại người ta chia đều vào 5 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

A. 9kg

B. 10kg

C. 11kg

D. 12kg

Câu 7: Một người có 70 quả trứng. Lần đầu bán 17 quả, lần sau bán 28 quả. Hỏi sau hai lần bán, người đó còn lại bao nhiêu quả trứng?

A. 45 quả

B. 35 quả

C. 25 quả

D. 15 quả

Câu 8: Giá trị của biểu thức 48 : (8 : 2) là:

A. 12

B. 3

C. 16

D. 15

II. Tự luận

Bài 1: Tính giá trị biểu thức:

8 x 2 + 8 =

160 : 4 x 3 =

69 – 54 : 6 =

14 x (6 : 2) =

9 x 6 : 3 =

84 : 4 : 3 =

20 x 6 + 70 =

63 : (3 x 3) =

60 – 24 + 14 =

40 + 80 : 4 =

72 + 300 x 3 =

(50 + 5) : 5 =

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Bài 2: Một thùng dầu có 36 lít dầu, đã lấy đi số lít dầu đó. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Bài 3: Mỗi gói mì cân nặng 80g, mỗi quả trứng cân nặng 50g. Hỏi 4 gói mì và 1 quả trứng cân nặng bao nhiêu gam? (Giải bằng hai cách)

Bài giải

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Đáp án được GiaiToan cập nhật trong file tải về. Mời bạn nhấn nút Download bên dưới để tải Đề và đáp án

--------------------------------------------------

>> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều - Tuần 14

Trên đây là toàn bộ đề bài và đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều - Tuần 13 cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán 3 . Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm lời giải SGK Toán lớp 3 CD,... Chúc các em học tốt!

  • 255 lượt xem
Chia sẻ bởi: Hoa Đào
Sắp xếp theo