Tan Le

1 phút 35 giây chia 2 là nhiêu phút

1
1 Câu trả lời
 • Captain
  Captain

  1 phút 35 giây = 1\frac{35}{60} phút =\frac{95}{60} phút

  \frac{95}{60}:2=\frac{19}{24}

  Vậy 1 phút 35 giây : 2 = \frac{19}{24} phút

  0 Trả lời 08:10 11/06

  Hỏi bài

  Xem thêm