4 Câu trả lời
 • Bọ Cạp
  Bọ Cạp

  Cho hai số tự nhiên a và b. Khi đó:

  + Tổng của hai số được viết là a + b.

  + Tích của hai số được viết là a x b.

  0 Trả lời 04/07/22
  • Song Ngư
   Song Ngư

   Để hai số có tổng bằng tích thì hai số đó bằng 0.

   Ta có tổng hai số là: 0 + 0 = 0

   Tích hai số là: 0 x 0 = 0

   0 Trả lời 04/07/22
   • Xử Nữ
    Xử Nữ

    Hai số cần tìm là 0 và 0.

    0 Trả lời 04/07/22
    • Thùy Chi
     Thùy Chi

     Nếu hai số cần tìm là phân số thì 2 phân số thỏa mãn tổng bằng tích là 1/2 và 1/2.

     Tổng hai phân số là: \frac{1}{2}+\frac{1}{2}=\frac{1}{4}

     Tích hai phân số là: \frac{1}{2}\times \frac{1}{2}=\frac{1}{4}

     0 Trả lời 04/07/22