Sư Tử Hỏi đáp Toán 3 Toán lớp 3

Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó gấp lên 4 lần rồi giảm đi 5 lần thì được kết quả là 8

.

4
4 Câu trả lời
 • Bơ

  Số cần tìm trước khi giảm đi 5 lần là:

  8 x 5 = 40

  Số cần tìm là:

  40 : 4 = 10

  Đáp số: 10

  Trả lời hay
  1 Trả lời 05/05/22
  • Mỡ
   Mỡ

   Đáp án là số 10, vì 10 x 4 : 5 = 8

   0 Trả lời 05/05/22
   • Đường tăng
    Đường tăng

    Gọi số cần tìm là X

    Đưa bài toán về bài toán tìm X có:

    X x 4 : 5 = 8

    X x 4 = 8 x 5

    X x 4 = 40

    X = 40 : 4

    X = 10

    Vậy số cần tìm là 10.

    0 Trả lời 05/05/22
    • Nhân Mã
     Nhân Mã

     Số cần tìm là 10 nhé, có 10 x 4 = 40 và 40 : 5 = 8

     0 Trả lời 05/05/22
     Tìm thêm: Toán lớp 3