Captain Hỏi đáp Toán 3

Có một cân hai đĩa. Một quả cân 5kg và một quả cân 2kg. Hỏi chỉ dùng hai lần cân làm thế nào để lấy được 1kg gạo từ thùng gạo to?

7
7 Câu trả lời
 • Thùy Chi
  Thùy Chi

  Lần 1: đặt quả cân 5kg lên đĩa cân bên trái và cho quả cân 2kg cùng với một số gạo lên đĩa cân bên phải sao cho hai đĩa cân bằng nhau. Khi đó mỗi đĩa cân nặng 5kg, số gạo cân được lúc này là 5kg – 2kg = 3kg.

  Lần 2: lấy quả cân 5kg ở đĩa cân bên trái xuống và chuyển quả cân 2kg từ đĩa cân bên phải sang đĩa cân bên trái. Sau đó ta thực hiện bớt chỗ gạo ở đĩa cân bên phải sao cho hai đĩa cân bằng nhau. Số gạo đã bớt ra bằng 3kg – 2kg = 1kg.

  Trả lời hay
  1832 Trả lời 11/05/22
  • Bơ

   Lần cân thứ nhất:

   Đặt hai quả cân lên hai đĩa cân, sau đó đổ gạo vào đĩa cân có quả cân 2kg sao cho hai đĩa cân thăng bằng. Khi đó ta có 3kg gạo sau lần cân thứ nhất.

   Lần cân thứ hai:

   Đặt cân 2kg lên một đĩa, sau đó đổ gạo từ túi 3kg vừa cân vào đĩa cân còn lại sao cho hai đĩa cân thăng bằng. Khi đó số gạo còn lại trong túi nặng 1kg.

   Trả lời hay
   1382 Trả lời 11/05/22
   • Đội Trưởng Mỹ
    Đội Trưởng Mỹ

    Thực hiện cân theo mô tả sau:

    Lần 1: Đặt quả cân 5kg lên đĩa cân bên trái và cho quả cân 2kg cùng với một số gạo lên đĩa cân bên phải sao cho hai đĩa cân bằng nhau.

    Khi đó mỗi đĩa cân nặng 5kg, số gạo cân được lúc này là 5kg – 2kg = 3kg.

    Lần 2: lấy quả cân 5kg ở đĩa cân bên trái xuống và chuyển quả cân 2kg từ đĩa cân bên phải sang đĩa cân bên trái.

    Sau đó ta thực hiện bớt chỗ gạo ở đĩa cân bên phải sao cho hai đĩa cân bằng nhau. Số gạo đã bớt ra bằng 3kg – 2kg = 1kg

    Trả lời hay
    806 Trả lời 15:20 27/12
    • Captain
     Captain

     Các bước thực hiện như sau:

     Với lần cân thứ nhất:

     Đặt hai quả cân lên hai đĩa cân, sau đó đổ gạo vào đĩa cân có quả cân 2kg sao cho hai đĩa cân thăng bằng. Khi đó ta có 3kg gạo sau lần cân thứ nhất.

     Với lần cân thứ hai:

     Đặt cân 2kg lên một đĩa, sau đó đổ gạo từ túi 3kg vừa cân vào đĩa cân còn lại sao cho hai đĩa cân thăng bằng. Khi đó số gạo còn lại trong túi nặng 1kg.

     Trả lời hay
     405 Trả lời 15:19 27/12
     • Biết Tuốt
      Biết Tuốt

      - Lần cân đầu tiên:

      Đặt lần lượt hai quả cân lên hai đĩa cân rồi đổ gạo vào đĩa cân có quả cân 2kg sao cho hai đĩa cân ngang bằng nhau. Khi đó ta có 3kg gạo.

      - Lần cân thứ hai:

      Đặt cân 2kg lên một đĩa rồi đổ gạo từ túi 3kg vừa lấy được từ lần cân thứ nhất vào đĩa cân còn lại sao cho hai đĩa cân ngang bằng. Lúc đó số gạo còn lại trong túi nặng 1kg.

      0 Trả lời 09:11 09/11
      • Đen2017
       Đen2017

       Bài toán với hai đĩa cân

       Lần cân thứ nhất: Lấy gạo rồi đặt 2 quả cân lên 2 bên rồi cho gạo vào bên còn lại cho tới khi 2 bên cân bằng ta được 3kg gạo.

       Lần cân thứ hai: Cân từ 3 kg gạo đó lấy 2 kg ta còn lại 1kg từ thùng gạo to.

       0 Trả lời 11/05/22
       • Nguyễn Quân Bảo
        Nguyễn Quân Bảo

        lần cân 1:

        Bỏ quả cân 2kg lên 1 bên cân sau đó bỏ gạo lên bên cân còn lại ta được 2kg gạo

        Lần cân 2:

        Bỏ quả cân 2kg xuống roy chia đều 2kg gạo hai bên cho thăng bằng ta được mỗi bên 1kg gạo 

        0 Trả lời 21:48 09/01