2 Câu trả lời
 • Thanh Vân
  Thanh Vân

  654+54=708

  Trả lời hay
  1 Trả lời 27/11/22
  • Biết Tuốt
   Biết Tuốt

   5x – 13 = 102

   5x = 102 + 13

   5x = 115

   x = 115 : 5

   x = 23

   0 Trả lời 29/10/22
   Tìm thêm: Bài tập Toán 3