Nguyễn Ngọc Ánh Nguyễn Hỏi đáp Toán 3

2 tạ = ... kg?

2 tạ = .... kg

1
1 Câu trả lời
  • Ỉn
    Ỉn

    200 kg nhé!

    Trả lời hay
    6 Trả lời 17/08/22