Hỏi đáp Toán 3

Có một cái cân đĩa và một túi đường nặng 1 kg không có quả cân, hãy lấy ra 250 g đường từ túi đường đó

.

3
3 Câu trả lời
 • Bảo Bình
  Bảo Bình

  Kẻ bảng ra sẽ thấy ngay:

   

  Đĩa cân thứ nhất

  Đĩa cân thứ hai

  Lần cân thứ nhất

  (lấy 1 kg đường đem cân)

  500 g

  500 g

  Lần cân thứ hai

  (lấy 500 g đường đem cân)

  250 g

  250 g

  Trả lời hay
  37 Trả lời 11/05/22
  • Cự Giải
   Cự Giải

   Nếu không giới hạn số lần cân thì ta cứ đổ đường vào hai đĩa cân sao cho đĩa cân thăng bằng. Lúc này mỗi đĩa cân sẽ có 500 g đường

   Tiếp tục đổ 500 g đường vừa cân vào hai đĩa cân sao cho đĩa cân thăng bằng. Lúc này mỗi đĩa cân sẽ có 250 g đường.

   Vậy ta đã lấy ra được 250 g từ túi đường nặng 1kg.

   Trả lời hay
   1 Trả lời 11/05/22
   • Ỉn
    Ỉn

    Chia 1kg đường ra làn 2 phần. Mỗi phần để ở một bên đĩa cân. Điều chỉnh số lượng đường ở mỗi đĩa sao cho cân nằm vị trí thăng bằng. Khi cân thăng bằng, mỗi bên cân có 1000 g : 2 = 500 g (vì 1 kg = 1000 g).

    Lấy 500g đường từ một đĩa cân, sau đó tiếp tục chia 500g đường ở đĩa cân còn lại vào hai đĩa sao cho cân nằm vị trí thăng bằng. Khi cân thăng bằng, mỗi bên cân có 500 g : 2 = 250 g

    Khi đó ta đã lấy ra được 250 g đường từ túi đường nặng 1 kg.

    0 Trả lời 11/05/22