Hoang Thuy

Có 365 quả trứng đựng điều trong 5 giỏ

.Hỏi 8 giỏ như thế đựng được số bao nhiêu quả trứng?(biết số quả trong mỗi giỏ bằng nhau)

1
1 Câu trả lời
 • Bọ Cạp
  Bọ Cạp

  1 giỏ đựng số quả là:

  365 : 5 = 73 (quả)

  8 giở đựng số quả là:

  73 x 8 = 581 (quả)

  Đáp số: 581 quả

  Trả lời hay
  211 Trả lời 07:44 02/11

  Hỏi bài

  Xem thêm