Cho bốn điểm phân biệt A, B, C và D, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng Bài tập Toán lớp 6

Nội dung
  • 2 Đánh giá

Đường thẳng

Bài tập đường thẳng, đoạn thẳng Toán lớp 6 được GiaiToan hướng dẫn giúp các học sinh luyện tập về dạng bài tính nhanh. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh tự củng cố kiến thức, luyện tập và nâng cao cách giải bài tập Toán lớp 6. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo.

Cho bốn điểm phân biệt A, B, C và D, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng.

a) Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai trong bốn điểm đã cho? Kể tên các đường thẳng đó.

b) Có bao nhiêu tia với gốc là một trong bốn điểm đã cho? Đó là những đoạn thẳng nào?

c) Có bao nhiêu đoạn thẳng có hai mút là hai trong bốn điểm đã cho? Đó là những đoạn thẳng nào?

Lời giải chi tiết

Cho bốn điểm phân biệt A, B, C và D, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng

a) Có 6 đường thẳng đi qua hai trong bốn điểm đã cho

Tên các đường thẳng đó là: AB, AC, AD, BC, BD, CD.

Có 12 tia với gốc là một trong bốn điểm đã cho và đi qua một trong ba điểm còn lại

Đó là những tia: AB, AD, AC, BA, BC, BD, DA, DB, DC, CA, CB, CD.

Có 6 đoạn thẳng có hai mút là hai trong bốn điểm đã cho

Đó là những đoạn thẳng: AB, AD, AC, BC, BD, DC.

Đoạn thẳng là gì?

- Đoạn thẳng AB hay đoạn thẳn BA là hình gồm 2 điểm A và B cùng với tất cả các điểm nằm giữa A và B

Độ dài đoạn thẳng

- Mỗi đoạn thẳng có một độ dài. Khi chọn một đơn vị độ dài thì độ dài mỗi đoạn thẳng được biểu diễn bởi một số dương (kèm theo đơn vị)

- Độ dài đoạn thẳng AB còn được gọi là khoảng cách giữa hai điểm A và B. Ta quy ước khoảng cách giữa hai điểm trùng nhau bằng 0 (đơn vị)

---------------------------------------

Câu hỏi Toán lớp 6 liên quan:

Ngoài dạng bài tập Chuyên đề Toán lớp 6: Đoạn thẳng, đường thẳng, các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều nội dung Hỏi đáp Toán lớp 6 được GiaiToan đăng tải. Với phiếu bài tập này sẽ giúp các em rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các em học tập tốt!

Chia sẻ bởi: Mỡ
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 368
Sắp xếp theo