Bộ đề thi Toán lớp 8 học kì 2 năm 2020 - 2021 Có đáp án Đề thi học kì 2 Toán 8

Nội dung Tải về
  • 6 Đánh giá

Bộ đề thi học kì 2 Toán 8 năm học 2020 - 2021

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 năm học 2020 - 2021 được biên soạn và đăng tải bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết được xây dựng theo trọng tâm chương trình học THCS giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết. Đây là nền tảng vững chắc giúp các bạn tự tin làm bài trong các kì thi và kiểm tra định kì. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết. Chúc các em học sinh ôn tập thật tốt!

Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu liên quan:

A. Đề thi học kì 2 Toán 8 năm học 2020 - 2021 - Đề 1

PHÒNG GD&ĐT ……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn: Toán – Đề số 1

Thời gian: 90 phút

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Câu 1: Cho biểu thức: A = \left( {\frac{a}{{{a^2} - 36}} - \frac{{a - 6}}{{{a^2} + 6a}}} \right):\frac{{2a - 6}}{{{a^2} + 6a}} + \frac{{2a}}{{6 - a}}

a. Tìm điều kiện của a để A có nghĩa.

b. Rút gọn biểu thức A.

c. Tìm giá trị của a để giá trị A < -2.

Câu 2: Giải các phương trình và bất phương trình sau đây:

a) 8x - 3 = 5x + 12b) |x + 2| = 2x - 10
c. \frac{{x - 1}}{{x - 3}} > 1d. \frac{{x + 3}}{4} + 1 < x + \frac{{x + 2}}{3}

Câu 3: Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

1. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h. Khi đi từ B về A người đấy đi với vận tốc trung bình 50km/h nên thời gian đi về lâu hơn thời gian lúc đi là 30 phút. Tính quãng đường AB.

2. Một xưởng sản xuất ô tô theo kế hoạch mỗi ngày sản xuất được 40 xe. Do khi thực hiện mỗi ngày sản xuất nhiều hơn kế hoạch 12 xe nên xưởng đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn 2 ngày và dư 4 chiếc xe. Hỏi số xe mà xưởng nhận sản xuất bao nhiêu xe?

Câu 4: Cho tam giác ABC vuông ở A. Đường thẳng (d) đi qua A và song song với đường thẳng BC, kẻ BH, CK vuông góc với (d). M là giao điểm của hai đoạn thẳng AB và HC.

a) Chứng minh ∆ABC ∽ ∆HAB

b) Chứng minh AH . AK = BH . CK

c) Tính độ dài đoạn thẳng AH và diện tích ∆MBC, khi AB = 6cm, AC = 8cm, BC = 10cm.

Câu 5: Giải phương trình:

\frac{1}{{{x^2} + 9x + 20}} + \frac{1}{{{x^2} + 11x + 30}} + \frac{1}{{{x^2} + 13x + 42}} = \frac{1}{{18}}

B. Đáp án đề thi học kì 2 Toán 8 năm học 2020 - 2021 - Đề 1

Câu 1:

a) a ≠ ± 6b) A = \frac{{6 - 2a}}{{a - 6}}c. a < 6

Câu 2:

a. x = 5b. x = 12c. x > 3d. x > 1

Câu 3:

1. S = 150km

2. 360 xe

Câu 4:

Bộ đề thi Toán lớp 8 học kì 2 năm 2020 - 2021 Có đáp án

a) Hai tam giác đồng theo trường hợp g – g

b) Chứng minh hai tam giác ABH đồng dạng với tam giác CAK

\Rightarrow \frac{{AH}}{{CK}} = \frac{{BH}}{{AK}} \Rightarrow AH.AK = CK.BH

c) Theo câu a ta có: ∆ABC ~ ∆HAB, theo tỉ lệ tính được AH = 1.8cm

MB = 75/34cm

Diện tích ∆MBC: S = \frac{{75}}{{17}}c{m^2}

C. Đề thi học kì 2 Toán 8 năm học 2020 - 2021 - Đề 2

PHÒNG GD&ĐT ……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn: Toán – Đề số 2

Thời gian: 90 phút

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Câu 1: Cho biểu thức: B = \left( {\frac{{x - 1}}{{{x^2} - 2x}} - \frac{{x + 1}}{{x\left( {x + 2} \right)}} + \frac{4}{{4 - {x^2}}}} \right):\frac{{x - 2}}{x}

a. Tìm điều kiện của x để B có nghĩa.

b. Rút gọn biểu thức B.

c. Biết x thỏa mãn biểu thức |2x – 1| = 5. Tìm giá trị của biểu thức B.

Câu 2: Giải các phương trình và bất phương trình sau đây:

a. 3x - 2 = 4x + 1b. 2{x^2} - 6x + 4 = 0
c. \frac{{2x - 1}}{{x - 1}} + 1 = \frac{1}{{x - 1}}d. \frac{{3x - 1}}{4} - \frac{{3x - 6}}{8} > 1 + \frac{{5 - 3x}}{2}

Câu 3: Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

1. Quãng đường AB dài 90km, có hai ô tô khởi hành cùng một lúc. Ô tô thứ nhất đi từ A đên B, ô tô thứ hai đi từ B về A. Sau một giờ hai xe gặp nhau và tiếp tục đi. Xe thứ hai tới A trước xe thứ nhất tới B là 27 phút. Tính vận tốc của mỗi xe.

2. Hai đội công nhân đào đất để đắp đê ngăn triều cường. Nếu hai đội cùng làm thì sau 6 ngày là xong công việc. Nếu làm riêng thì đội I hoàn thành công việc chậm hơn đội II là 9 ngày. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi đội đắp xong đê trong bao nhiêu ngày?

Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Kẻ DH vuông góc với AB. I là giao điểm của CD và AH, K là giao điểm của AC và BI. Chứng minh rằng:

a. \Delta AHB \sim \Delta ADH

b. HB . HC = AD. AB

c. AK = KC

Câu 5: Chứng minh rằng: {x^2} + {y^2} + {z^2} + {p^2} + {q^2} \geqslant x\left( {y + z + p + q} \right)

D. Đáp án đề thi học kì 2 Toán 8 năm học 2020 - 2021 - Đề 2

Câu 1:

a. x \ne 0;x \ne  \pm 2b. B = \frac{2}{{{x^2} - 4}}c. B = \frac{2}{5}

Câu 2:

a. x = -3b. x = 1 hoặc x = 2c. x = 1d. x > \frac{8}{5}

Câu 3:

1. Vận tốc xe thứ nhất: 40km/h

Vận tốc xe thứ hai: 50km/h

2. Đội thứ nhất cần 18 ngày, đội thứ hai cần 9 ngày để làm riêng và hoàn thành công việc.

Câu 5:

{x^2} + {y^2} + {z^2} + {p^2} + {q^2} \geqslant x\left( {y + z + p + q} \right)

Ta có:

\begin{matrix}
  \left( {\dfrac{1}{2}x - y} \right) \geqslant 0 \Rightarrow \dfrac{1}{4}{x^2} + {y^2} \geqslant xy \hfill \\
  \left( {\dfrac{1}{2}x - z} \right) \geqslant 0 \Rightarrow \dfrac{1}{4}{x^2} + {z^2} \geqslant xz \hfill \\
  \left( {\dfrac{1}{2}x - p} \right) \geqslant 0 \Rightarrow \dfrac{1}{4}{x^2} + {p^2} \geqslant xp \hfill \\
  \left( {\dfrac{1}{2}x - q} \right) \geqslant 0 \Rightarrow \dfrac{1}{4}{x^2} + {q^2} \geqslant xq \hfill \\
   \Rightarrow \dfrac{1}{4}{x^2} + {y^2} + \dfrac{1}{4}{x^2} + {z^2} + \dfrac{1}{4}{x^2} + {p^2} + \dfrac{1}{4}{x^2} + {q^2} \geqslant xy + xz + xp + xq \hfill \\
   \Rightarrow {x^2} + {y^2} + {z^2} + {p^2} + {q^2} \geqslant xy + xz + xp + xq = x\left( {y + z + p + q} \right)\left( {dpcm} \right) \hfill \\ 
\end{matrix}

(Còn tiếp)

Mời các bạn tải tài liệu miễn phí tham khảo hướng dẫn giải chi tiết!

  • 7.830 lượt xem
Chia sẻ bởi: Cự Giải
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo