Bộ đề thi học kì 2 Toán 8 năm học 2021 - 2022 Đề thi Toán 8 học kì 2

Nội dung Tải về
 • 5 Đánh giá

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán 8

Việc ôn thi học kì 2 của các bạn học sinh sẽ được trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết khi sở hữu tài liệu: Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8. Tài liệu gồm nhiều đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 có hướng dẫn đáp án chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh làm quen với cấu trúc đề thi, rèn luyện các dạng bài tập có thể xuất hiện trong đề. Mời các bạn tham khảo.

A. Đề thi học kì 2 Toán 8 năm học 2021 - 2022 Đề số 1

Tham khảo: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 8 năm học 2021 – 2022 Đề 1

B. Đề thi học kì 2 Toán 8 năm học 2021 - 2022 Đề số 2

Tham khảo: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 8 năm học 2021 – 2022 Đề 2

C. Đề thi học kì 2 Toán 8 năm học 2021 - 2022 Đề số 3

Tham khảo: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 8 năm học 2021 – 2022 Đề 3

D. Đề thi học kì 2 Toán 8 năm học 2021 - 2022 Đề số 4

Tham khảo: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 8 năm học 2021 – 2022 Đề 4

E. Đề thi học kì 2 Toán 8 năm học 2021 - 2022 Đề số 5

Tham khảo: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 8 năm học 2021 – 2022 Đề 5

-----------------------------------------------------------

Đề thi học kì 2 Toán 8 năm học 2021 - 2022 - Đề 1

PHÒNG GD&ĐT ……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn: Toán – Đề số 1

Thời gian: 90 phút

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Bài 1: Giải các phương trình sau

a) 2x – 3 = 4x + 6

b) \frac{{x + 2}}{4} - x + 3 - \frac{{1 - x}}{8} = 0

c) x(x – 1) + x(x + 3) = 0

d) \frac{x}{{2x - 6}} - \frac{x}{{2x + 2}} = \frac{{2x}}{{(x + 1)(x - 3)}}

Bài 2: Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình:

\frac{{a + 6}}{5} - \frac{{a - 2}}{3} < 2

Bài 3: Hai thùng đựng dầu, thùng thứ nhất có 120 lít dầu, thùng thứ hai có 90 lít dầu. Sau khi lấy ra ở thùng thứ nhất một lượng dầu gấp ba lần lượng dầu lấy ra ở thùng thứ hai thì lượng dầu còn lại trong thùng thứ hai gấp đôi lượng dầu còn lại trong thùng thứ nhất. Hỏi đã lấy ra bao nhiêu lít dầu ở mỗi thùng?

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cai AH (điểm H thuộc BC). Gọi D và E lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC. Chứng minh rằng:

a) Tứ giác AEDF là hình chữ nhật

b) Hai tam giác ABH và AHD đồng dạng

c) HE2 = AE . EC

d) Gọi M là giao điểm của BE và CD. Chứng minh: Hai tam giác BDM và ECM đồng dạng

Bài 5: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

T = 2{x^2} + 5{y^2} - 2xy + 2y + 2x

Đáp án đề thi học kì 2 Toán 8 năm học 2021 - 2022 - Đề 1

Bài 1: Giải các phương trình sau

a) 2x – 3 = 4x + 6

=> 4x – 2x = -3 – 6

=> 2x = -9

=> x = -9/2

Vậy phương trình có nghiệm x = -9/2

b) \frac{{x + 2}}{4} - x + 3 - \frac{{1 - x}}{8} = 0

\begin{matrix}
  \Leftrightarrow \dfrac{{2\left( {x + 2} \right)}}{8} - \dfrac{{8x}}{8} + \dfrac{{24}}{8} - \dfrac{{1 - x}}{8} = 0 \hfill \\
  \Leftrightarrow 2x + 4 - 8x + 24 - 1 + x = 0 \hfill \\
  \Leftrightarrow - 5x + 27 = 0 \hfill \\
  \Leftrightarrow x = \dfrac{{27}}{5} \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy phương trình có nghiệm x = 27/5

Đề thi học kì 2 Toán 8 năm học 2021 - 2022 - Đề 2

PHÒNG GD&ĐT ……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn: Toán – Đề số 2

Thời gian: 90 phút

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Bài 1: Giải các phương trình sau

a. 3x – 2(x – 3) = 6b. \frac{{2x - 1}}{3} - x - 1 = \frac{{x + 2}}{4}
c. (x – 1)² – 9(x + 1)² = 0d. \frac{{x - 4}}{{x - 1}} + \frac{{x + 4}}{{x + 1}} = 2

Bài 2: Với giá trị nào của x thì giá trị của phân thức \frac{{3x + 1}}{{x + 2}} nhỏ hơn 2.

Bài 3: Cho 3 số thực a, b, c thỏa mãn 2a + 2b + c = 4. Tính giá trị lớn nhất của biểu thức

P = 2ab + bc + ca

Bài 4: Một người đi từ A đến B với vận tốc 24 km/h rồi đi tiếp từ B đến C với vận tốc 32 km/h. Tính quãng đường AB và BC, biết rằng quãng đường AB dài hơn quãng đường BC là 6 km và vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường AC là 27 km/h.

Bài 5: Cho tam giác ABC có AB < AC, điểm D nằm giữa hai điểm A và C sao cho . Phân giác góc A cắt BC tại E và cắt BD tại F. Qua điểm A kẻ đường thẳng vuông góc với AE và cắt BC tại M. Chứng minh rằng:

a) Hai tam giác ADB và ABC đồng dạng

b) Tính diện tích tam giác ABD, biết diện tích tam giác ABC là 16cm2. AB = 6cm, AC = 8cm.

c) FD . EC = EB . FB

d) MB . EC = MC . EB

Đáp án đề thi học kì 2 Toán 8 năm học 2021 - 2022 - Đề 2

Bài 1:

a) 3x – 2(x – 3) = 6

=> 3x – 2x + 6 = 6

=> x = 6 – 6

=> x = 0

Vậy phương trình có nghiệm x = 0

b) \frac{{2x - 1}}{3} - x - 1 = \frac{{x + 2}}{4}

\begin{matrix}
  \Rightarrow \dfrac{{4\left( {2x - 1} \right)}}{{12}} - \dfrac{{12\left( {x - 1} \right)}}{{12}} = \dfrac{{3\left( {x + 2} \right)}}{{12}} \hfill \\
  \Rightarrow 8x - 4 - 12x + 12 = 3x + 6 \hfill \\
  \Rightarrow 7x = - 2 \hfill \\
  \Rightarrow x = - \dfrac{2}{7} \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy phương trình có nghiệm x = -2/7

 1. c) (x – 1)² – 9(x + 1)² = 0

=> (x – 1 – 3x – 3)(x – 1 + 3x + 3) = 0

=> (-2x – 4)(4x + 2) = 0

=> x = -2 hoặc x = -1/2

Vậy phương trình có nghiệm x = 2 hoặc x = -1/2

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải tài liệu đầy đủ

-----------------------------------------

Trên đây là giaitoan.com giới thiệu tới quý thầy cô và bạn đọc Bộ đề thi học kì 2 toán 8 có đáp án năm học 2021 - 2022. Ngoài ra giaitoan.com mời độc giả tham khảo thêm tài liệu liên quan: Giải Toán 8 Tập 1, Luyện tập Toán 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi giữa học kì 2 lớp 8, ....

 • 3.725 lượt xem
Chia sẻ bởi: Người Dơi
Liên kết tải về
Sắp xếp theo