Lê Thị Thùy Hỏi đáp Toán 7 Toán 7 Bài tập toán 7

Vẽ hình GT,KL bằng kí hiệu của các đinh lí sau a) nếu một đường thẳng

a) Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng còn lại

b) Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba trong thẳng hai góc đồng vị bằng nhau thì hai đường thẳng dó song song

c) Nếu hai đường thẳng lên hai đường thẳng song song cắt một đường thẳng thứ ba thì hai góc đồng vị bằng nhau

d) Nếu hai đường thẳng phân cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau

1
1 Câu trả lời
 • Biết Tuốt
  Biết Tuốt

  a)

  GT\left\{ \begin{array}{l}
c \bot a\\
a//b
\end{array} \right.
  KLc \bot b

  b)

  GT\left\{ \begin{array}{l}
c \cap a = \left\{ A \right\}\\
c \cap b = \left\{ B \right\}\\
\widehat {{A_1}} = \widehat {{B_1}}
\end{array} \right.
  KLa // b

  c)

  GT

  a // b

  c là đường thẳng cắt a tại A, cắt b tại B

  KL\widehat {{A_1}} = \widehat {{B_1}}

  d)

  GT\left\{ \begin{array}{l}
c \bot a\\
c \bot b
\end{array} \right.
  KLa // b

  Trả lời hay
  3 Trả lời 15/11/22

  Hỏi đáp Toán 7

  Xem thêm