Lê Thị Thùy Hỏi đáp Toán 7 Toán 7 Bài tập toán 7

Trong các câu sau,câu nào đúng

?

A.Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số hữu tỉ dương.

B. Số 0 là số hữu tỉ dương

C. Số hữu tỉ nguyên âm khôbg phải là số hữu tỉ âm.

D. Tập hợp Q gồm các số hữu tỉ dương và cấc số hữu âm

1
1 Câu trả lời
 • Biết Tuốt
  Biết Tuốt

  Trong các câu sau, câu nào đúng?

  A. Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số hữu tỷ dương Đ

  B. Số 0 là số hữu tỷ dương S

  C. Số hữu tỷ nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm S

  D. Tập hợp Q gồm các số hữu tỷ dương và các số hữu tỷ âm S

  Trả lời hay
  3 Trả lời 10/11/22
  • Duy lâm 3A. Đào
   Duy lâm 3A. Đào

   A


   0 Trả lời 20:49 25/03

Hỏi đáp Toán 7

Xem thêm