Minh Phạm Toán 11 Chuyên đề Toán 11

Có 7 người đi vào trong căng tin. Xếp 7 người vào 3 bàn. Mỗi bàn có 4 chỗ ngồi

. Tính xác suất để số người mỗi bàn không trùng nhau?

4
4 Câu trả lời
 • Bờm
  Bờm

  Xác suất là gì?

  - Cho T là một phép thử ngẫu nhiên với không gian mẫu \Omega là một tập hữu hạn. Giả sử A là một biến cố được mô tả bằng {\Omega _A} \subset \mathbb{Q}. Xác suất của biến cố A, kí hiệu bởi P(A)

  Công thức xác suất

  P\left( A \right) = \frac{{\left| {{\Omega _A}} \right|}}{{\left| \Omega \right|}} = Số kết quả thuận lợi cho A / Số kết quả có thể xảy ra

  Chú ý: Xác suất của biến cố A chỉ phụ thuộc vào số kết quả thuận lợi cho A, nên ta đồng nhất {\Omega _A} với A nên ta có: P\left( A \right) = \frac{{n\left( A \right)}}{{n\left( \Omega \right)}}

  P\left( \Omega \right) = 1,P\left( \emptyset \right) = 0,0 \leqslant P\left( A \right) \leqslant 1

  0 Trả lời 4 ngày trước
  • Ỉn
   Ỉn

   Định nghĩa thống kê của xác suất

   Xét phép thử ngẫu nhiên T và một biến cố A liên quan tới phép thử đó. Nếu tiến hành lặp đi lặp lại N lần phép thử T và thống kê số lần xuất hiện của A. Khi đó xác suất của biến cố A được định nghĩa như sau:

   P(A) = Số lần xuất hiện của biến cố A : N

   Cách tính không gian mẫu, biến cố

   Để xác định không gian mẫu và biến cố ta thường sử dụng các cách sau:

   Cách 1: Liệt kê các phần tử của không gian mẫu và biến cố rồi chúng ta đếm.

   Cách 2: Sử dụng các quy tắc đếm để xác định số phần tử của không gian mẫu và biến cố.

   0 Trả lời 4 ngày trước
   • Khang Anh
    Khang Anh

    khó nhỉ

    0 Trả lời 4 ngày trước
    • Nguyễn Thị Huê
     Nguyễn Thị Huê

     Để 3 bàn có số người không trùng nhau ta hiểu rằng số người ngồi trên mỗi bàn là không giống nhau và có tổng bằng 7, mỗi bàn không quá 4 người

     7 = 1 + 2 + 4

     Chọn 2 người trong 7 người cho ngồi vào bàn thứ nhất ta có: C_7^2.C_3^1 (cách chọn)

     Chọn 4 người trong 5 người còn lại vào bàn thứ hai ta có: C_5^4.C_2^1 (cách chọn)

     Khi đó 1 bạn còn lại sẽ ngồi vào bàn thứ ba

     0 Trả lời 4 ngày trước
     Hỏi bài
     Xem thêm