Minh Phạm Toán 11 Chuyên đề Toán 11

Có 7 người đi vào trong căng tin. Xếp 7 người vào 3 bàn. Mỗi bàn có 4 chỗ ngồi

. Tính xác suất để số người mỗi bàn không trùng nhau?

4
4 Câu trả lời
 • Nguyễn Thị Huê
  Nguyễn Thị Huê

  Để 3 bàn có số người không trùng nhau ta hiểu rằng số người ngồi trên mỗi bàn là không giống nhau và có tổng bằng 7, mỗi bàn không quá 4 người

  7 = 1 + 2 + 4

  Chọn 2 người trong 7 người cho ngồi vào bàn thứ nhất ta có: C_7^2.C_3^1 (cách chọn)

  Chọn 4 người trong 5 người còn lại vào bàn thứ hai ta có: C_5^4.C_2^1 (cách chọn)

  Khi đó 1 bạn còn lại sẽ ngồi vào bàn thứ ba

  Trả lời hay
  2 Trả lời 21/06/22
  • Bờm
   Bờm

   Xác suất là gì?

   - Cho T là một phép thử ngẫu nhiên với không gian mẫu \Omega là một tập hữu hạn. Giả sử A là một biến cố được mô tả bằng {\Omega _A} \subset \mathbb{Q}. Xác suất của biến cố A, kí hiệu bởi P(A)

   Công thức xác suất

   P\left( A \right) = \frac{{\left| {{\Omega _A}} \right|}}{{\left| \Omega \right|}} = Số kết quả thuận lợi cho A / Số kết quả có thể xảy ra

   Chú ý: Xác suất của biến cố A chỉ phụ thuộc vào số kết quả thuận lợi cho A, nên ta đồng nhất {\Omega _A} với A nên ta có: P\left( A \right) = \frac{{n\left( A \right)}}{{n\left( \Omega \right)}}

   P\left( \Omega \right) = 1,P\left( \emptyset \right) = 0,0 \leqslant P\left( A \right) \leqslant 1

   0 Trả lời 21/06/22
   • Ỉn
    Ỉn

    Định nghĩa thống kê của xác suất

    Xét phép thử ngẫu nhiên T và một biến cố A liên quan tới phép thử đó. Nếu tiến hành lặp đi lặp lại N lần phép thử T và thống kê số lần xuất hiện của A. Khi đó xác suất của biến cố A được định nghĩa như sau:

    P(A) = Số lần xuất hiện của biến cố A : N

    Cách tính không gian mẫu, biến cố

    Để xác định không gian mẫu và biến cố ta thường sử dụng các cách sau:

    Cách 1: Liệt kê các phần tử của không gian mẫu và biến cố rồi chúng ta đếm.

    Cách 2: Sử dụng các quy tắc đếm để xác định số phần tử của không gian mẫu và biến cố.

    0 Trả lời 21/06/22
    • Khang Anh
     Khang Anh

     khó nhỉ

     0 Trả lời 21/06/22