Đường tăng Hỏi đáp Toán 7 Toán 7 Bài tập Toán 7

Cho góc xOy có số đo 120^0 , điểm A thuộc tia phân giác của góc đó. Kẻ AB vuông góc với Ox

Cho góc xOy có số đo 120^0, điểm A thuộc tia phân giác của góc đó. Kẻ AB vuông góc với Ox (B thuộc Ox) , kẻ AC vuông góc với Oy (C thuộc Oy). Tam giác ABC là tam giác gì? Vì sao?

3
3 Câu trả lời
 • Captain
  Captain

  Lời giải chi tiết

  Hình vẽ minh họa

  Cho góc xOy có số đo 120^0 , điểm A thuộc tia phân giác của góc đó. Kẻ AB vuông góc với Ox

  Xét tam giác ABO và ACO có:

  OA là cạnh chung

  \widehat {ABO} = \widehat {ACO} = {90^0} (gt)

  \widehat {{O_1}} = \widehat {{O_2}} = \frac{{{{120}^0}}}{2} = {60^0} (OA là tia phân giác góc O)

  \Rightarrow \Delta ABO = \Delta ACO\left( {ch - gn} \right)

  => AB = AC

  Suy ra tam giác ABC là tam giác cân. (1)

  Ta có:

  Xét tam giác ABO có:

  \begin{matrix}
 \widehat {ABO} + \widehat {{O_1}} + \widehat {{A_1}} = {180^0} \hfill \\
  \Rightarrow \widehat {{A_1}} = {180^0} - \left( {\widehat {ABO} + \widehat {{O_1}}} \right) = {180^0} - \left( {{{90}^0} + {{60}^0}} \right) = {30^0} \hfill \\ 
\end{matrix}

  Do \Delta ABO = \Delta ACO \Rightarrow \widehat {{A_1}} = \widehat {{A_2}} = {30^0}

  \Rightarrow \widehat {BAC} = \widehat {{A_1}} + \widehat {{A_2}} = {30^0}.2 = {60^0} (2)

  Từ (1) và (2) suy ra tam giác ABC là tam giác đều

  0 Trả lời 27/05/22
  • Đen2017
   Đen2017

   Hướng dẫn giải

   - Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

   - Tam giác cân có một góc bằng thì tam giác đó là tam giác đều.

   - Tổng ba góc của một tam giác bằng .

   0 Trả lời 27/05/22
   • Bon
    Bon

    a) Xét tam giác ABO và ACO có:

    OA là cạnh chung

    Góc ABO = Góc ACO = 900 (giả thiết)

    Góc O1 = Góc O2 = 1200 /2 = 600 (OA là tia phân giác góc O)

    => ΔABO = ΔACO (cạnh huyền – góc nhọn)

    => AB = AC

    Suy ra tam giác ABC là tam giác cân. (1)

    Ta có:

    Xét tam giác ABO có:

    Góc ABO + Góc O1 + Góc A1 = 1800

    => Góc A1 = 1800 – (Góc ABO + Góc O1)

    => Góc A1 = 1800 – (900 + 600) = 300

    Mặt khác ta có: ΔABO = ΔACO => Góc A1 = Góc A2 = 300

    => Góc BAC = Góc A1 + Góc A2 = 300 . 2 = 600 (2)

    Từ (1) và (2) suy ra tam giác ABC là tam giác đều

    0 Trả lời 27/05/22

    Hỏi đáp Toán 7

    Xem thêm