Lê Thị Thùy Hỏi đáp Toán 5 Toán 5

x+(x+1)+(x+2)+

Tìm x biết: x + \left( {x + 1} \right) + \left( {x + 2} \right) + ....... + \left( {x + 30} \right) = 1240

1
1 Câu trả lời
 • Biết Tuốt
  Biết Tuốt

  Ta có:

  \begin{array}{l}
x + \left( {x + 1} \right) + \left( {x + 2} \right) + ....... + \left( {x + 30} \right) = 1240\\
\underbrace {\left( {x + x + .... + x} \right)}_{31\,\,\,số\,\,x} + \left( {1 + 2 + 3 + ...... + 30} \right) = 1240\\
31x + 465 = 1240\\
31x = 775\\
x = 25
\end{array}

  Trả lời hay
  2 Trả lời 19/10/22
  Tìm thêm: Toán 5

  Hỏi đáp Toán 5

  Xem thêm