My Diễm

Trong mặt phẳng tọa độ oxy,cho đường thẳng (d) có phương trình y=ax+b

. Tìm a,b để đường thẳng (d) có hệ số góc bằng 3 và đi qua điểm M ( -1;2)

1
1 Câu trả lời
 • Captain
  Captain

  (d) có hệ số góc bằng 3 => a = 3

  Do đó: y = 3x + b

  Vì (d) đi qua (- 1; 2) nên 2 = 3 . (- 1) + b

  => b = 5

  Vậy d: y = 3x + 5

  0 Trả lời 10:09 10/06