Captain Hỏi đáp Toán 5 Toán lớp 5 Bài tập Toán lớp 5

Người ta trồng cây ở hai bên của một quãng đường dài 1km, cứ cách 50m thì trồng một cây

. Hỏi có tất cả bao nhiêu cây? Biết rằng ở hai đầu đường đều có cây.

3
3 Câu trả lời
 • Sư Tử
  Sư Tử

  Số khoảng cách là: 1 000 : 50 = 20 (khoảng)

  Số cây ở hai bên đường là: (20 + 1) x 2 = 42 (cây)

  Trả lời hay
  2 Trả lời 12:03 05/04
  • Cự Giải
   Cự Giải

   Đổi 1 km = 1 000 m

   Số khoảng cách 50 m trong 1 000 m là:

   1 000 : 50 = 20 (khoảng)

   Số cây ở mỗi bên đường là:

   20 + 1 = 21 (cây)

   Số cây ở cả hai bên đường là:

   21 x 2 = 42 (cây)

   Đáp số: 42 cây

   0 Trả lời 11:59 05/04
   • Su kem
    Su kem

    1 km = 1 000 m

    Số khoảng cách là:

    1 000 : 50 = 20 (khoảng cách)

    Số cây ở cả hai bên đường là:

    (20 + 1) x 2 = 42 (cây)

    Đáp số: 42 cây

    0 Trả lời 12:00 05/04

    Hỏi đáp Toán 5

    Xem thêm