Một sợi dây nối hai bánh xe ròng rọc. Đường kính của bánh xe là 0,35m Chu vi hình tròn

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Chu vi hình tròn

Bài toán về chu vi hình tròn là tài liệu do đội ngũ giáo viên của GiaiToan biên soạn với lời giải chi tiết cho dạng bài liên quan đến các công thức tính diện tích, chu vi hình tròn giúp các bạn học sinh nắm vững các kiến thức về cách tính diện tích hình tròn và áp dụng tính toán trong các bài tập. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo bài viết.

Đề bài: Một sợi dây nối hai bánh xe ròng rọc. Đường kính của bánh xe là 0,35m. Hai trục cách nhau 3,1m. Tính độ dài sợi dây.

Một sợi dây nối hai bánh xe ròng rọc. Đường kính của bánh xe là 0,35m

Hướng dẫn:

Một sợi dây nối hai bánh xe ròng rọc. Đường kính của bánh xe là 0,35m

Sợi dây để nối hai bánh xe ròng rọc bao gồm phần khoảng cách giữa hai trục và hai phần uốn cong ở trục.

→ Độ dài của sợi dây = độ dài hai phần thẳng của sợi dây + độ dài hai phần uốn cong của sợi dây

Để giải được bài toán, ta thực hiện các bước sau:

+ Bước 1: Tính độ dài hai phần thẳng của sợi dây

+ Bước 2: Tính độ dài hai phần uốn cong của sợi dây

Độ dài hai phần uốn cong của sợi dây bằng độ dài của hình tròn có đường tròn bằng 0,35m

Muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy đường kính nhân với 3,14.

C = d x 3,14

Hoặc muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy hai lần bán kính nhân với 3,14.

C = r x r x 3,14

Trong đó:

C: chu vi hình tròn

r: bán kính của hình tròn

d: đường kính của hình tròn

Bài làm

Độ dài hai phần uốn cong của sợi dây là:

0,35 x 3,14 = 1,099 (m)

Độ dài hai phần thẳng của sợi dây là:

3,1 x 2 = 6,2 (m)

Độ dài của sợi dây nối hai bánh xe ròng rọc là:

1,099 + 6,2 = 7,299 (m)

Đáp số: 7,299m.

Câu hỏi liên quan:

Tham khảo thêm công thức tính chu vi và diện tích các hình:

---------

Như vậy, GiaiToan.com đã gửi tới các bạn học sinh Bài tập liên quan đến chu vi hình tròn. Ngoài ra, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm các tài liệu và các công thức khác khác do GiaiToan biên soạn để học tốt môn Toán hơn. Với phiếu bài tập này sẽ giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề hơn. Chúc các bạn học tập tốt!

Chia sẻ bởi: 👨 Bi
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 113
Tìm thêm: Toán lớp 5