Song Ngư Hỏi đáp Toán 6 Toán lớp 6 Bài tập Toán lớp 6

Một nhà máy dùng ô tô chuyển 1290 kiện hàng tới một cửa hàng

. Nếu mỗi chuyến xe chở được 45 kiện thì cần phải ít nhất bao nhiêu chuyến xe để chuyển hết số kiện hàng trên?

3
3 Câu trả lời
 • Bạch Dương
  Bạch Dương

  Đáp án: Nếu mỗi chuyến xe chở được 45 kiện thì cần phải có ít nhất 30 chuyến xe để chuyển hết số kiện hàng trên.

  Trả lời hay
  100 Trả lời 15:19 16/05
 • Bảo Bình
  Bảo Bình

  Lời giải chi tiết

  Để tính số chuyến xe để chở hết các kiện hàng ta thực hiện phép chia như sau:

  Một nhà máy dùng ô tô chuyển 1290 kiện hàng tới một cửa hàng

  Kết quả thu dược là:

  1290 : 45 = 28 dư 30

  Khi xếp đủ 28 chuyến xe thì còn dư 30 kiện hàng, và phải dùng thêm 1 chuyến xe nữa để chở hết 30 kiện hàng đó

  Khi đó cần ít nhất là 28 + 1 = 29 (chuyến xe)

  Kết luận: Nếu mỗi chuyến xe chở được 45 kiện thì cần phải có ít nhất 29 chuyến xe để chuyển hết số kiện hàng trên.

  0 Trả lời 15:19 16/05
 • Batman
  Batman

  Hướng dẫn giải

  - Phép nhân có các tính chất:

  + Tính chất giao hoán: a.b = b.a

  + Tính chất kết hợp: (a.b).c = a.(b.c)

  + Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: a.(b + c) = a.b + a.c

  - Với hai số tự nhiên a và b đã cho (b khác 0), ta luôn tìm được đúng hai số tự nhiên q và r sao cho a = bq + r (0 ≤ r < b)

  + Nếu r = 0 thì ta có phép chia hết a : b = q.

  + Nếu r ≤ 0 thì ta có phép chia có dư a : b = q ( dư r).

  0 Trả lời 15:19 16/05