Sư Tử Hỏi đáp Toán 6 Toán lớp 6 Bài tập Toán lớp 6

Tìm các số tự nhiên biết 1/x + y/3 = 5/6

6
6 Câu trả lời
 • Xử Nữ
  Xử Nữ

  Hướng dẫn giải

  1/x + y/3 = 5/6

  1/x = 5/6 - y/3

  1/x = 5/6 - 2y/6

  1/x = 5 - 2y/6

  => x.(5 - 2y ) = 1.6

  => x.(5 - 2y ) = 6

  Vậy x và 5 - 2y ∈ Ư(6)= {1; 2; 3; 6}

  Mà 5 - 2y là số lẻ nên 5 - 2y ∈ {1; 3}, ta có bảng

  5 - 2y

  1

  3

  x

  6

  2

  2y

  4

  2

  y

  2

  1

  Vậy các cặp số tự nhiên (x; y) thảo mãn điều kiện đề bài là (6; 2), (2; 1)

  Trả lời hay
  350 Trả lời 07/05/22
  • Ỉn
   Ỉn

   Lời giải chi tiết

   Ta có:

   \begin{matrix}\dfrac{1}{x} + \dfrac{y}{3} = \dfrac{5}{6} \hfill \\  \Rightarrow \dfrac{1}{x} = \dfrac{5}{6} - \dfrac{y}{3} \hfill \\  \Rightarrow \dfrac{1}{x} = \dfrac{5}{6} - \dfrac{{2y}}{6} \hfill \\  \Rightarrow \dfrac{1}{x} = \dfrac{{5 - 2y}}{6} \hfill \\ \end{matrix}

   => x.(5 - 2y ) = 1.6

   => x.(5 - 2y ) = 6

   Vậy x và 5 - 2y ∈ Ư(6)= { 1; 2; 3; 6}

   Mà 5 - 2y là số lẻ nên 5 - 2y ∈ {1; 3}

   Ta có bảng số liệu như sau:

   5 - 2y

   1

   3

   x

   6

   2

   2y

   4

   2

   y

   2

   1

   Vậy các cặp số tự nhiên (x; y) cần tìm là (6; 2) và (2; 1)

   Trả lời hay
   34 Trả lời 07/05/22
   • Nhân Mã
    Nhân Mã

    (x; y) thỏa mãn là (6; 2), (2; 1)

    Trả lời hay
    18 Trả lời 07/05/22
    • Name No
     Name No

     52×57+321×64-321

     0 Trả lời 21:56 27/07
     • Name No
      Name No

      52×57+321×64-321

      0 Trả lời 21:56 27/07
      • Bon
       Bon

       Đáp án: Các cặp số tự nhiên thỏa mãn là (6; 2), (2; 1)

        

       0 Trả lời 07/05/22