Sư Tử Hỏi đáp Toán 6 Toán lớp 6 Bài tập Toán lớp 6

Tìm các số tự nhiên biết 1/x + y/3 = 5/6

6
6 Câu trả lời
 • Ỉn
  Ỉn

  Lời giải chi tiết

  Ta có:

  \begin{matrix}\dfrac{1}{x} + \dfrac{y}{3} = \dfrac{5}{6} \hfill \\  \Rightarrow \dfrac{1}{x} = \dfrac{5}{6} - \dfrac{y}{3} \hfill \\  \Rightarrow \dfrac{1}{x} = \dfrac{5}{6} - \dfrac{{2y}}{6} \hfill \\  \Rightarrow \dfrac{1}{x} = \dfrac{{5 - 2y}}{6} \hfill \\ \end{matrix}

  => x.(5 - 2y ) = 1.6

  => x.(5 - 2y ) = 6

  Vậy x và 5 - 2y ∈ Ư(6)= { 1; -1; 2; -2; 3; -3; 6; -6 }

  Mà 5 - 2y là số lẻ nên 5 - 2y ∈ {1; -1; 3; -3}

  Ta có bảng số liệu như sau:

  5 - 2y

  1

  -1

  3

  -3

  x

  6

  -6

  2

  -2

  2y

  4

  6

  2

  8

  y

  2

  3

  1

  4

  Vậy các cặp số tự nhiên (x; y) cần tìm là (6; 2), (-6; 3), (2; 1) và (-2; 4)

  Trả lời hay
  7 Trả lời 07/05/22
  • Xử Nữ
   Xử Nữ

   Hướng dẫn giải

   1/x + y/3 = 5/6

   1/x = 5/6 - y/3

   1/x = 5/6 - 2y/6

   1/x = 5 - 2y/6

   => x.(5 - 2y ) = 1.6

   => x.(5 - 2y ) = 6

   Vậy x và 5 - 2y ∈ Ư(6)= { 1; -1; 2; -2; 3; -3; 6; -6 }

   Mà 5 - 2y là số lẻ nên 5 - 2y ∈ { 1; -1; 3; -3 }, ta có bảng

   5 - 2y

   1

   -1

   3

   -3

   x

   6

   -6

   2

   -2

   2y

   4

   6

   2

   8

   y

   2

   3

   1

   4

   Vậy các cặp số tự nhiên (x; y) thảo mãn điều kiện đề bài là (6; 2), (-6; 3), (2; 1) và (-2; 4)

   Trả lời hay
   3 Trả lời 07/05/22
   • Name No
    Name No

    52×57+321×64-321

    0 Trả lời 21:56 27/07
    • Name No
     Name No

     52×57+321×64-321

     0 Trả lời 21:56 27/07
     • Nhân Mã
      Nhân Mã

      (x; y) thỏa mãn là (6; 2), (-6; 3), (2; 1) và (-2; 4)

      0 Trả lời 07/05/22
      • Bon
       Bon

       Đáp án: Các cặp số tự nhiên thỏa mãn là (6; 2), (-6; 3), (2; 1) và (-2; 4)

       0 Trả lời 07/05/22