Nhân Mã Hỏi đáp Toán 5

Một nền nhà hình chữ nhật chiều rộng bằng 10m, chiều dài bằng 5/4 chiều rộng

. Người ta dùng các viên gạch hình vuông cạnh 5dm để lát nền nhà đó (phần gạch vữa không đáng kể). Hỏi để lát nền nhà đó cần bao nhiêu viên gạch?

3
3 Câu trả lời
 • Bơ

  Chiều dài của nền nhà hình chữ nhật là:

  10 x 5 : 4 = 12,5 (m)

  Diện tích của nền nhà hình chữ nhật là:

  12,5 x 10 = 125 (m2)

  Diện tích của một viên gạch hình vuông là:

  5 x 5 = 25 (dm2)

  Đổi 25dm2 = 0,25 (m2)

  Số viên gạch cần dùng để lát nền nhà hình chữ nhật là:

  125 : 0,25 = 500 (viên)

  Đáp số: 500 viên gạch.

  Trả lời hay
  4 Trả lời 10:59 24/05
  • Bảo Bình
   Bảo Bình

   Cần tổng cộng 500 viên gạch!

   Trả lời hay
   2 Trả lời 10:59 24/05
   • Batman
    Batman

    Để giải được bài toán ta thực hiện các bước sau:

    + Bước 1: Tính chiều dài của nền nhà hình chữ nhật.

    + Bước 2: Tính diện tích của nền nhà hình chữ nhật

    Diện tích hình chữ nhật bằng tích chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo)

    + Bước 3: Tính diện tích của một viên gạch hình vuông

    Diện tích hình vuông bằng tích độ dài cạnh nhân với chính nó.

    + Bước 4: Tính số viên gạch dùng để lát nền nhà hình chữ nhật

    Số viên gạch = Diện tích nền nhà hình chữ nhật : Diện tích một viên gạch hình vuông (cùng đơn vị đo)

    → Số viên gạch cần dùng để lát nền nhà đó là 500 viên gạch.

    Trả lời hay
    1 Trả lời 10:59 24/05
    Hỏi đáp Toán 5
    Xem thêm