Hùng Ánh hùng Hỏi đáp Toán 5

Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 48m

. Chiều dài hơn chiều rộng là 6m.

a, Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó.

b, Cứ 1m2 người ta thu hoạch được 5 tạ thóc. Hỏi trên mảnh ruộng đó người ta thu hoạch bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

2
2 Câu trả lời
 • Bắp
  Bắp

  a) Nửa chu vi hình chữ nhật là:

  48 : 2 = 24 (m)

  Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là:

  (24 + 6) : 2 = 15 (m)

  Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là:

  24 - 15 = 9 (m)

  Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:

  15 x 9 = 135 (m2)

  b) 135m2 gấp 1m2 số lần là:

  135 : 1 = 135 (lần)

  Trên mảnh ruộng đó người ta thu hoạch được số thóc là:

  5 x 135 = 675 (tạ)

  Đổi 675 tạ = 67500kg

  Đáp số: a) 135m2

  b) 67 500kg thóc

  0 Trả lời 05/08/22
  • Bạch Dương
   Bạch Dương

   a) Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là 135m2

   b) Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên mảnh đất đó là: 67 500kg thóc

   0 Trả lời 05/08/22