Lê Thị Thùy Hỏi đáp Toán 6 Toán 6

Khẳng định nào sau đây là đúng

A. {\left( {{x^m}} \right)^n} = {x^{m + n}}B. {\left( {{x^m}} \right)^n} = {x^{m.n}}
C. {\left( {{x^m}} \right)^n} = {x^{m:n}}D. {\left( {{x^m}} \right)^n} = {x^{m - n}}
3
3 Câu trả lời
 • Biết Tuốt
  Biết Tuốt

  Chọn B

  {\left( {{x^m}} \right)^n} = {x^{m.n}}

  Trả lời hay
  90 Trả lời 14/11/22
  • Thanh Tú Phan
   Thanh Tú Phan

   Bạn đã trả lời đúng rồi Lê Thị Thùy và Biết Tuốt

   Trả lời hay
   1 Trả lời 26/03/23
   • Văn Thị Bảo Ngọc
    Văn Thị Bảo Ngọc

    Chọn B á bạn

    0 Trả lời 19:17 03/11
    Tìm thêm: Toán 6