Hình bên tạo bởi hình chữ nhật và hai nửa hình tròn (xem hình vẽ). Tính diện tích hình đó Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình tròn

Nội dung
  • 2 Đánh giá

Diện tích hình tròn và diện tích hình chữ nhật

Bài toán về diện tích hình tròn và diện tích hình chữ nhật là tài liệu do đội ngũ giáo viên của GiaiToan biên soạn với lời giải chi tiết cho dạng bài liên quan đến các công thức tính diện tích hình tròn và diện tích hình chữ nhật giúp các bạn học sinh nắm vững các kiến thức về cách tính diện tích các hình và áp dụng tính toán trong các bài tập. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo bài viết.

Đề bài: Hình bên tạo bởi hình chữ nhật và hai nửa hình tròn (xem hình vẽ). Tính diện tích hình đó.

Hình bên tạo bởi hình chữ nhật và hai nửa hình tròn (xem hình vẽ). Tính diện tích hình đó

Hướng dẫn:

Để giải bài toán, ta thực hiện các bước sau:

+ Bước 1: Tính chiều dài hình chữ nhật.

+ Bước 2: Tính diện tích hình chữ nhật.

Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy tích chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo).

Công thức tính diện tích hình chữ nhật

S = a x b

Trong đó S là diện tích hình chữ nhật

a là chiều dài của hình chữ nhật

b là chiều rộng của hình chữ nhật.

+ Bước 3: Tính diện tích hình tròn

Muốn tính diện tích hình tròn, ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

S = r x r x 3,14

Trong đó:

S: diện tích hình tròn

r: bán kính của của hình tròn

+ Bước 4: Tính diện tích hình vẽ = diện tích hình chữ nhật + diện tích hình tròn

Lời giải:

Chiều dài của hình chữ nhật là:

7 + 7 = 14 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

14 x 10 = 140 (cm2)

Diện tích hai nửa hình tròn hay diện tích hình tròn là:

7 x 7 x 3,14 = 153,86 (cm2)

Diện tích của hình vẽ là:

140 + 153,86 = 293,86 (cm2)

Đáp số: 293,86cm2

Câu hỏi liên quan:

Tham khảo thêm công thức tính diện tích các hình:

---------

Như vậy, GiaiToan.com đã gửi tới các bạn học sinh Bài tập liên quan đến diện tích hình chữ nhật và diện tích hình tròn. Ngoài ra, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm các tài liệu và các công thức khác khác do GiaiToan biên soạn để học tốt môn Toán hơn. Với phiếu bài tập này sẽ giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt!

Chia sẻ bởi: 👨 Đường tăng
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 768
Tìm thêm: Toán lớp 5