Tính diện tích của một mặt bàn hình tròn có bán kính 45 cm Diện tích hình tròn

Nội dung
  • 3 Đánh giá

Diện tích hình tròn

Bài toán về diện tích hình tròn là tài liệu do đội ngũ giáo viên của GiaiToan biên soạn với lời giải chi tiết cho dạng bài liên quan đến các công thức tính diện tích, chu vi hình tròn giúp các bạn học sinh nắm vững các kiến thức về cách tính diện tích hình tròn và áp dụng tính toán trong các bài tập. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo bài viết.

Đề bài: Tính diện tích của một mặt bàn hình tròn có bán kính 45 cm.

Hướng dẫn:

Muốn tính diện tích hình tròn, ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

S = r x r x 3,14

Trong đó:

S: diện tích hình tròn

r: bán kính của của hình tròn

Bài làm

Diện tích của mặt bàn hình tròn là:

45 x 45 x 3,14 = 6358,5 (cm2)

Đáp số: 6358,5cm2

Câu hỏi liên quan:

Tham khảo thêm công thức tính diện tích các hình:

---------

Như vậy, GiaiToan.com đã gửi tới các bạn học sinh Bài tập liên quan đến diện tích hình tròn. Ngoài ra, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm các tài liệu và các công thức khác khác do GiaiToan biên soạn để học tốt môn Toán hơn. Với phiếu bài tập này sẽ giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt!

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 1.496
Tìm thêm: Toán lớp 5