Lê Thị Thùy Hỏi đáp Toán 6 Toán 6 Bài

Giải giùm em bài 14 ạ

Cho 11 số nguyên trong đó tổng của hai số nguyên bất kì là một số nguyên âm. Chứng tỏ rằng: Tổng của 11 số nguyên đó là một số nguyên âm

1
1 Câu trả lời
 • Biết Tuốt
  Biết Tuốt

  Tổng của 2 số nguyên âm bất kì trong 11 số là một số nguyên âm nên trong 11 số có ít nhất một số nguyên âm.

  10 số còn lại chia thành 5 tổng của hai số nguyên bất kì.

  5 tổng này đều là một số nguyên âm.

  Tổng các số nguyên âm là một số nguyên âm.

  Vậy tổng của 11 số nguyên đó là một số nguyên âm.

  Trả lời hay
  3 Trả lời 12/11/22
  Tìm thêm: Toán 6 Bài