Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 6 Kết nối tri thức - Đề số 2 Đề kiểm tra giữa kì Toán lớp 6

Nội dung
 • 1 Đánh giá

Đề thi giữa học kì I Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Đề ôn thi giữa kì 1 Toán lớp 6 Kết nối tri thức - Đề số 2 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập Toán lớp 6 KNTT hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 và học kì 1 môn toán lớp 6 tốt nhất. Bài tập được biên soạn dưới dạng trắc nghiệm và các em có thể làm bài trực tuyến sau đó kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

----------------------------------

>> Tham khảo thêm: Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 6 Kết nối tri thức - Đề số 3

 • Câu 1:

  Cho tập hợp A = {0; 3; 6; 9; 12}. Chọn khẳng định sai.

 • Câu 2:

  Cho M là tập hợp các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 10. Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • Câu 3:

  100 không chia hết cho số nào sau đây?

 • Câu 4:

  Dãy số nào sau đây gồm các số nguyên tố?

 • Câu 5:

  Viết kết quả phép nhân 52 . 53 sau dưới dạng một lũy thừa của 5?

 • Câu 6:

  Không thực hiện phép tính, hãy cho biết tổng (hiệu) nào sau đây chia hết cho 5?

 • Câu 7:

  Chọn khẳng định đúng về hình lục giác đều.

 • Câu 8:

  Chọn câu đúng. Hình thoi có hai đường chéo:

 • Câu 9: Thực hiện phép tính.

  a) 36 . 125 − 25 . 36

  Điền đáp án vào ô bên dưới!

  3600

  3 600

 • b) 13 . 5 − 2 . 33

  Điền đáp án vào ô bên dưới!

  11

 • c) 80 − (4 . 52 − 3 . 23)

  Điền đáp án vào ô bên dưới!

  4

 • d) (1419 - 1418) : (145 . 1412)

  Điền đáp án vào ô bên dưới!

  182

 • Câu 10: Tìm x, biết:

  a) 44 + 7x = 100

  Điền đáp án vào ô bên dưới!

  x = 8

  x=8

  8

 • b) {48 - } : 5 = 6

  Điền đáp án vào ô bên dưới!

  x = 8

  x=8

  8

 • Câu 11:

  Học sinh khối 6 của trường có 120 nam và 112 nữ tham gia lao động. Giáo viên phụ trách muốn chia số học sinh trên ra thành các tổ gồm cả nam và nữ sao cho số học sinh nam và số học sinh nữ được chia đều vào các tổ. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu tổ?

  Điền đáp án vào ô bên dưới!

  8 tổ

  8

 • Câu 12:

  Một hình chữ nhật có chiều dài 60 cm, chiều rộng bằng \frac{1}{3} chiều dài.

  a) Tính chu vi hình chữ nhật đó.

  Điền đáp án vào ô bên dưới!

  160 cm

  160cm

  160

 • b) Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

  Điền đáp án vào ô bên dưới!

  1200 cm2

  1200cm2

  1 200

  1 200 m2

  1200m2

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ bởi: Cự Giải
Mời bạn đánh giá!
Sắp xếp theo