Có bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 4 gồm 4 chữ số, chữ số tận cùng bằng 2 Giải Toán lớp 6

Nội dung
  • 2 Đánh giá

Bài tập phép chia hết, phép chia có dư Toán lớp 6 được GiaiToan hướng dẫn giúp các học sinh luyện tập về dạng bài tính nhanh. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh tự củng cố kiến thức, luyện tập và nâng cao cách giải bài tập Toán lớp 6. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo.

Có bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 4 gồm 4 chữ số, chữ số tận cùng bằng 2?

Lời giải chi tiết

Gọi số tự nhiên có 4 chữ số, chữ số tận cùng bằng 2 là \overline {xyz2}

Chữ số x có 9 cách chọn (1 ≤ x ≤ 9)

Chữ số y có 10 cách chọn (0 ≤ y ≤ 9)

Với mỗi cách chọn chữ số x, y để tạo thành chữ số có 4 chữ số chia hết cho 4, chữ số tận cùng bằng 2

=> Chữ số z sẽ có 5 cách chọn là một trong các số 1; 3; 5; 7, 9

Số các số tự nhiên bốn chữ số chia hết cho 4 và chữ số tận cùng bằng 2 là

9 . 10 . 5 = 450 (số)

Vậy có 450 số tự nhiên có 4 chữ số chia hết cho 4 và chữ số tận cùng bằng 2

Dấu hiệu chia hết cho 4

Nếu số đó lớn hơn 99

Số chia hết cho 4 khi 2 chữ số cuối của số đó là số 0 hoặc hai số cuối cùng là số chia hết cho 4

Ví dụ: 1152 có 52 chia hết cho 4

=> 1152 chia hết cho 4

Nếu số đó nhỏ hơn 99

Nhân đôi chữ số hàng chục cộng thêm chữ số hàng đơn vị, nếu kết quả chia hết cho 4 thì số đó chia hết cho 4

Ví dụ Số 96 có 9 . 2 + 6 = 24 chia hết cho 4

=> 96 chia hết cho 4

Số tự nhiên có 4 chữ số

Số tự nhiên có 4 chữ số được kí hiệu là: \overline {abcd} ;\left( {a \ne 0} \right)

Ta có: \overline {abcd}  = a.1000 + b.100 + c.10 + d

-------------------------------------------

Câu hỏi Toán lớp 6 liên quan:

-------------------------------------------------

Ngoài dạng bài tập Chuyên đề Toán lớp 6: Phép chia hết và phép chia có dư, các em học sinh có thể tham khảo thêm các nội dung Hỏi đáp Toán lớp 6 được GiaiToan đăng tải. Với phiếu bài tập này sẽ giúp các em rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các em học tập tốt!

Chia sẻ bởi: Khang Anh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 1.996
Sắp xếp theo