Lê Thị Thùy Hỏi đáp Toán 6 Toán 6

cho 11 số nguyên trong đó tổng của hai số nguyên bất kì là số nguyên â

Cho 11 số nguyên trong đó tổng của hai số nguyên bất kì là số nguyên âm. Chứng tỏ rằng:tổng của 11 số nguyên đó là 1 số nguyên âm

1
1 Câu trả lời
 • Biết Tuốt
  Biết Tuốt

  Tổng của 2 số nguyên âm bất kì trong 11 số là một số nguyên âm nên trong 11 số có ít nhất một số nguyên âm.

  10 số còn lại chia thành 5 tổng của hai số nguyên bất kì.

  5 tổng này đều là một số nguyên âm.

  Tổng các số nguyên âm là một số nguyên âm.

  Vậy tổng của 11 số nguyên đó là một số nguyên âm.

  Trả lời hay
  26 Trả lời 15/11/22
  Tìm thêm: Toán 6