Cách vẽ parabol Chuyên đề Toán lớp 9 luyện thi vào lớp 10

Nội dung
  • 13 Đánh giá

GiaiToan.com biên soạn và đăng tải tài liệu Bài tập Toán lớp 9 Hàm số bậc nhất giúp học sinh hiểu rõ về hàm số bậc nhất, cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất, thế nào là hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến, ...Toán lớp 9 nhanh và chính xác nhất. Chi tiết mời các em học sinh cùng tham khảo. Chúc các bạn học tập tốt!

Hàm số bậc hai

A. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)

a) Tập xác định: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) xác định với

b) Tính đồng biến và nghịch biến:

+ Nếu a > 0 thì hàm số đòng biến với mọi x > 0 và nghịch biến với mọi x < 0

+ Nếu a < 0 thì hàm số nghịch biến với mọi x > 0 và đồng biến với mọi x < 0

c) Miền giá trị:

+ Nếu a > 0 thì y ≥ 0 với mọi x. Khi đó miny = 0 => x = 0

+ Nếu a < 0 thì y ≤ 0 với mọi x. Khi đó maxy = 0 => x = 0

B. Đồ thị hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)

- Đồ thị của hàm số y = ax2 (a ≠ 0) là một đường parabol đi qua gốc tọa độ và nhận Oy làm trục đối xứng. Gốc tọa độ O là đỉnh của parabol.

+ Nếu a > 0 thì đồ thị nằm phía trên trục hoành, O là điểm thấp nhất của đồ thị.

+ Nếu a < 0 thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành, O là điểm cao nhất của đồ thị.

C. Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax2

Để vẽ đồ thị hàm số y = ax2 ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Lập bảng giá trị (nên lấy ít nhất 5 giá trị)

Bước 2: Đồ thị hàm số bậc số có dạng parabol nằm phía trên trục hoành nếu a > 0 và nằm phía dưới trục hoành nếu a < 0 đồng thời đi qua các điểm thuộc bảng giá trị.

Bước 3: Vẽ đồ thị.

D. Bài tập vẽ đồ thị hàm số y = ax2

Bài tâp 1: Vẽ đồ thị hàm số y = x2

Hướng dẫn giải

Ta có bảng giá trị:

x

-2

-1

0

1

2

y = x2

4

1

0

1

4

Hình vẽ minh họa

Cách vẽ parabol

---------------------------------------------

Hy vọng tài liệu Bài tập Hàm số bậc nhất Toán 9 sẽ giúp các em học sinh củng cố, ghi nhớ lý thuyết, bài tập Hàm số bậc nhất, từ đó vận dụng giải các bài toán Toán lớp 9 một cách dễ dàng, chuẩn bị hành trang kiến thức vững chắc trong năm học lớp 9. Chúc các em học tốt.

Chia sẻ bởi: Đường tăng
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 17.494
Sắp xếp theo