Lê Thị Thùy Hỏi đáp Toán 6 Toán 6 Bài

3 là ước nguyên tố của 6 nên 3 cũng là ước nguyên tố của 18 đúng hay

3 là ước nguyên tố của 6 nên 3 cũng là ước nguyên tố của 18 đúng hay ko? Vì sao

1
1 Câu trả lời
 • Biết Tuốt
  Biết Tuốt

  Phát biểu: "3 là ước nguyên tố của 6 nên 3 cũng là ước nguyên tố của 18" là đúng

  Vì cả 18 và 6 đều chia hết cho số nguyên tố 3,

  Hơn nữa 18 = 6 . 3

  Nên 3 là ước nguyên tố của 6 và cũng là ước nguyên tố của 18.

  0 Trả lời 10/11/22
  Tìm thêm: Toán 6 Bài