Nhatdz NgX

(2x+3)-(2x-3)

1
1 Câu trả lời
 • Khang Anh
  Khang Anh

  (2x+3) - (2x - 3)

  = 2x + 3 - 2x + 3

  = 6

  0 Trả lời 20:26 07/12

  Hỏi bài

  Xem thêm