Sơn Phạm

12x+1=13mũ2

1
1 Câu trả lời
 • Cự Giải
  Cự Giải

  12x + 1=132

  12x + 1 = 169

  12x = 168

  x = 14

  0 Trả lời 6 ngày trước