Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 24m và chiều rộng bằng 2/5 chiều dài Diện tích hình chữ nhật

Nội dung
  • 5 Đánh giá

Bài tập Diện tích hình chữ nhật

Bài toán liên quan đến diện tích hình chữ nhật là tài liệu do đội ngũ giáo viên của GiaiToan biên soạn với lời giải chi tiết cho dạng bài liên quan đến các công thức tính diện tích, chu vi hình chữ nhật giúp các bạn học sinh nắm vững các kiến thức về cách tính diện tích hình chữ nhật và áp dụng tính toán trong các bài tập. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo bài viết.

Đề bài: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 24m và chiều rộng bằng 2/5 chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn.

b) Tính diện tích của mảnh vườn.

Hướng dẫn:

Để giải bài toán, ta thực hiện các bước sau:

+ Bước 1: Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật

Dựa vào bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó để giải bài toán:

  • Tìm hiệu số phần bằng nhau.
  • Tìm số bé và số lớn bằng công thức:

Số bé = (Hiệu hai số : hiệu số phần bằng nhau) x số phần của số bé

Số lớn = (Hiệu hai số: hiệu số phần bằng nhau) x số phần của số lớn

+ Bước 2: Tính diện tích hình chữ nhật

Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy tích chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo).

Công thức tính diện tích hình chữ nhật

S = a x b

Trong đó S là diện tích hình chữ nhật

a là chiều dài của hình chữ nhật

b là chiều rộng của hình chữ nhật.

Lời giải:

Ta có sơ đồ:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 24m và chiều rộng bằng 2/5 chiều dài

a) Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 2 = 3 (phần)

Giá trị của một phần là:

24 : 3 = 8 (m)

Chiều dài của mảnh vườn hình chữ nhật là:

8 x 5 = 40 (m)

Chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật là:

40 – 24 = 16 (m)

b) Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật là:

40 x 16 = 640 (m2)

Đáp số: a) Chiều dài: 40m, chiều rộng: 16m

b) 640m2

Câu hỏi liên quan:

Tham khảo thêm công thức tính diện tích các hình:

---------

Như vậy, GiaiToan.com đã gửi tới các bạn học sinh Bài tập về tính diện tích hình chữ nhật Ngoài ra, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm các tài liệu và các công thức khác khác do GiaiToan biên soạn để học tốt môn Toán hơn. Với phiếu bài tập này sẽ giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt!

Chia sẻ bởi: Đường tăng
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 3.012
Tìm thêm: Toán lớp 5
Sắp xếp theo