Luyện tập Ôn tập cuối học kì 2 Ôn tập cuối kì 2 Toán 7

Nội dung
 • 3 Đánh giá

Ôn tập cuối kì 2 Toán 7

Luyện tập Ôn tập học kì 2 lớp 7 môn Toán bao gồm các câu hỏi theo chương trình sách mới được GiaiToan biên soạn nhằm giúp học sinh ôn luyện kiến thức cả năm học và rèn luyện kĩ năng.

Bài trắc nghiệm được trình bày dưới dạng bài tập trực tuyến nên các em học sinh có thể trực tiếp vào làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Bài tập có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu tốt nhất các dạng bài tập.

 • Câu 1: Có bao nhiêu tỉ số bằng nhau được lập từ các số: - 1; 3; - 9; 27
 • Câu 2: Các cạnh x, y, z của một tam giác tỉ lệ với 3; 4; 5, điều nào sau đây sai?
 • Câu 3: Biểu thức nào dưới đây là đa thức một biến:
 • Câu 4: Đa thức dưới đây có bậc là:

  x3 + 2x2 + 3x - 5

 • Câu 5: Tại x = - 2, biểu thức sau có giá trị là:

  A = x2 - 3x + 1

 • Câu 6: Đa thức sau có bao nhiêu nghiệm?

  A = x2 - 4

 • Câu 7: Cho hai đa thức f(x) và g(x). Khi đó h(x) = f(x) + g(x) là:

  f(x) = 3x2 + x - 4

  g(x) = - 3x2 - x + 3

 • Câu 8: Bộ ba nào dưới đây có thể là bộ ba độ dài của một tam giác?
 • Câu 9: Cho tam giác ABC cân tại A, trung tuyến AM, trọng tâm G. Biết rằng AM = 6, khi đó độ dài GM là:
 • Câu 10: Cho tam giác ABC có góc A bằng 80 độ, góc B bằng 60 độ. Cạnh lớn nhất của tam giác ABC là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ bởi: Cự Giải
Mời bạn đánh giá!
Sắp xếp theo