Luyện tập 4 trang 57 Toán lớp 6 tập 1 SGK Cánh Diều Giải Toán lớp 6 sách Cánh Diều

Nội dung
  • 8 Đánh giá

Luyện tập 4 trang 57 SGK Toán lớp 6

Toán lớp 6 Luyện tập 4 trang 57 là lời giải bài Bội chung và Bội chung nhỏ nhất SGK Toán 6 sách Cánh Diều hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 6. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải Luyện tập 4 trang 57 Toán lớp 6

Luyện tập 4 (SGK trang 57): Thực hiện phép tính: \frac{{11}}{{15}} - \frac{3}{{25}} + \frac{9}{{10}}

Hướng dẫn giải

- Bước 1: Tìm BCNN của mẫu số các phân số

- Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu.

- Bước 3: Sau khi nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng, ta thực hiện cộng (trừ) phân số có cùng mẫu số.

Lời giải chi tiết

\frac{{11}}{{15}} - \frac{3}{{25}} + \frac{9}{{10}}

Ta có:

\begin{matrix}
  \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  \begin{gathered}
  15 = 3.5 \hfill \\
  25 = {5^2} \hfill \\ 
\end{gathered}  \\ 
  {10 = 2.5} 
\end{array}} \right. \Rightarrow BCNN\left( {10;15;25} \right) = {2.3.5^2} = 150 \hfill \\
   \Rightarrow \dfrac{{11}}{{15}} - \dfrac{3}{{25}} + \dfrac{9}{{10}} = \dfrac{{11.10}}{{15.10}} - \dfrac{{3.6}}{{25.6}} + \dfrac{{9.15}}{{10.15}} = \dfrac{{110}}{{150}} - \dfrac{{18}}{{150}} + \dfrac{{135}}{{150}} = \dfrac{{227}}{{150}} \hfill \\ 
\end{matrix}

----> Bài liên quan: Giải Toán 6 Bài 13 Bội chung và Bội chung nhỏ nhất

----> Câu hỏi tiếp theo:

----------------------------------------

Trên đây là lời giải chi tiết Luyện tập 4 Toán lớp 6 trang 57 Bội chung và Bội chung nhỏ nhất cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chương 1: Số tự nhiên. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 6.

Chia sẻ bởi: Đen2017
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 2.791
Sắp xếp theo