Bài 7 trang 58 Toán lớp 6 tập 1 SGK Cánh Diều Giải Toán lớp 6 sách Cánh Diều

Nội dung
  • 33 Đánh giá

Bài 7 trang 58 SGK Toán lớp 6

Toán lớp 6 Bài 7 trang 58 là lời giải bài Bội chung và Bội chung nhỏ nhất SGK Toán 6 sách Cánh Diều hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 6. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài 7 trang 58 Toán lớp 6

Bài 7 (SGK trang 58): Lịch cập cảng của ba tàu như sau: tàu thứ nhất cứ 10 ngày cập cảng một lần, tàu thứ hai cứ 12 ngày cập cảng một lần, tàu thứ ba cứ 15 ngày cập cảng một lần. Vào một ngày nào đó, ba tàu cùng cập cảng. Sau ít nhất bao nhiêu ngày thì ba tàu lại cùng cập cảng?

Hướng dẫn giải

Để tìm bội chung nhỏ nhất, bạn có thể làm theo các bước sau đây:

- Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

- Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.

- Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là bội chung nhỏ nhất cần tìm.

Lời giải chi tiết

- Số ngày ít nhất để ba tàu cùng cập cảng là bội chung nhỏ nhất của số ngày cập cảng của ba tàu

Nói cách khác BCNN(10; 12; 15) là số ngày ít nhất để ba tàu cập cảng cùng một ngày.

Ta có: \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {10 = 2.5} \\ 
  \begin{gathered}
  12 = {2^2}.3 \hfill \\
  15 = 3.5 \hfill \\ 
\end{gathered}  
\end{array}} \right. \Rightarrow BCNN\left( {10;12;15} \right) = {2^2}.3.5 = 60

Vậy sau ít nhất 60 ngày thì ba tàu cập cảng cùng một ngày.

----> Bài liên quan: Giải Toán 6 Bài 13 Bội chung và Bội chung nhỏ nhất

----> Câu hỏi tiếp theo:

----------------------------------------

Trên đây là lời giải chi tiết Bài 7 Toán lớp 6 trang 58 Bội chung và Bội chung nhỏ nhất cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chương 1: Số tự nhiên. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 6.

Chia sẻ bởi: Mỡ
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 9.262
Tìm thêm: Toán lớp 6
Sắp xếp theo