Bài 4 trang 58 Toán lớp 6 tập 1 SGK Cánh Diều Giải Toán lớp 6 sách Cánh Diều

Nội dung
 • 42 Đánh giá

Bài 4 trang 58 SGK Toán lớp 6

Toán lớp 6 Bài 4 trang 58 là lời giải bài Bội chung và Bội chung nhỏ nhất SGK Toán 6 sách Cánh Diều hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 6. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài 4 trang 58 Toán lớp 6

Bài 4 (SGK trang 58): Thực hiện các phép tính sau:

a) \frac{{19}}{{48}} - \frac{3}{{40}}                                            b) \frac{1}{6} + \frac{7}{{27}} + \frac{5}{{18}}

Hướng dẫn giải

- Bước 1: Tìm BCNN của mẫu số các phân số

- Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu.

- Bước 3: Sau khi nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng, ta thực hiện cộng (trừ) phân số có cùng mẫu số.

Lời giải chi tiết

a) \frac{{19}}{{48}} - \frac{3}{{40}}

Ta có: \begin{matrix}
 \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {48 = {2^4}.3} \\ 
 {40 = {2^3}.5} 
\end{array}} \right. \Rightarrow BCNN\left( {48;40} \right) = {2^4}.3.5 = 240 \hfill \\
  \Rightarrow \dfrac{{19}}{{48}} - \dfrac{3}{{40}} = \dfrac{{19.5}}{{48.5}} - \dfrac{{3.6}}{{40.6}} = \dfrac{{95}}{{240}} - \dfrac{{18}}{{240}} = \dfrac{{77}}{{240}} \hfill \\ 
\end{matrix}

b) \frac{1}{6} + \frac{7}{{27}} + \frac{5}{{18}}

Ta có: \begin{matrix}
 \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
 \begin{gathered}
 6 = 2.3 \hfill \\
 27 = {3^3} \hfill \\ 
\end{gathered} \\ 
 {18 = {{2.3}^2}} 
\end{array}} \right. \Rightarrow BCNN\left( {6;27;18} \right) = {2.3^3} = 54 \hfill \\
  \Rightarrow \dfrac{1}{6} + \dfrac{7}{{27}} + \dfrac{5}{{18}} = \dfrac{{1.9}}{{6.9}} + \dfrac{{7.2}}{{27.2}} + \dfrac{{5.3}}{{18.3}} = \dfrac{9}{{54}} + \dfrac{{14}}{{54}} + \dfrac{{15}}{{54}} = \dfrac{{38}}{{54}} = \dfrac{{19}}{{27}} \hfill \\ 
\end{matrix}

----> Bài liên quan: Giải Toán 6 Bài 13 Bội chung và Bội chung nhỏ nhất

----> Câu hỏi tiếp theo:

----------------------------------------

Trên đây là lời giải chi tiết Bài 4 Toán lớp 6 trang 58 Bội chung và Bội chung nhỏ nhất cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chương 1: Số tự nhiên. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 6.

Chia sẻ bởi: Song Ngư
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt xem: 14.588
Sắp xếp theo