Bài 3 trang 58 Toán lớp 6 tập 1 SGK Cánh Diều Giải Toán lớp 6 sách Cánh Diều

Nội dung
  • 30 Đánh giá

Bài 3 trang 58 SGK Toán lớp 6

Toán lớp 6 Bài 3 trang 58 là lời giải bài Bội chung và Bội chung nhỏ nhất SGK Toán 6 sách Cánh Diều hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 6. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài 3 trang 58 Toán lớp 6

Bài 3 (SGK trang 58): Tìm bội chung nhỏ nhất của:

a) 7 và 13                                                                                b) 54 và 180

c) 21; 30; 70

Hướng dẫn giải

Để tìm bội chung nhỏ nhất, bạn có thể làm theo các bước sau đây:

- Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

- Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.

- Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là bội chung nhỏ nhất cần tìm.

Lời giải chi tiết

a) 7 và 13

Do 7 và 13 là hai số nguyên tố cùng nhau nên BCNN(7; 13) = 7.13 =91

b) 54 và 180

\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {54 = {{2.3}^3}} \\ 
  {180 = {2^2}{{.3}^2}.5} 
\end{array}} \right. \Rightarrow BCNN\left( {54;180} \right) = {2^2}{.3^3}.5 = 540

c) 21; 30; 70

\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  \begin{gathered}
  21 = 3.7 \hfill \\
  30 = 2.3.5 \hfill \\ 
\end{gathered}  \\ 
  {70 = 2.5.7} 
\end{array}} \right. \Rightarrow BCNN\left( {21;30;70} \right) = 2.3.5.7 = 210

----> Bài liên quan: Giải Toán 6 Bài 13 Bội chung và Bội chung nhỏ nhất

----> Câu hỏi tiếp theo:

----------------------------------------

Trên đây là lời giải chi tiết Bài 3 Toán lớp 6 trang 58 Bội chung và Bội chung nhỏ nhất cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chương 1: Số tự nhiên. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 6.

Chia sẻ bởi: Bảo Bình
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 12.433
Sắp xếp theo