Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021 Đề số 5 Đề thi cuối kì 2 Toán 7

Nội dung Tải về
  • 4 Đánh giá

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021 - Đề 5 được biên soạn và đăng tải bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết được xây dựng theo trọng tâm chương trình học THCS giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết. Đây là nền tảng vững chắc giúp các bạn tự tin làm bài trong các kì thi và kiểm tra định kì Toán 7. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết. Chúc các em học sinh ôn tập thật tốt!

Đề thi cuối kì 2 Toán 7 năm học 2020 - 2021 - Đề 5

PHÒNG GD&ĐT ……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn: Toán – Đề số 5

Thời gian: 90 phút

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức x{y^2}{z^3}:

A. xy2z4B. 4x2yz3C.12x2y2z3D. \frac{1}{4}x{y^2}{x^3}

Câu 2: Khẳng định nào sau đây không đúng?

A. Tam giác đều có tất cả các góc bằng nhau và bằng 600.

B. Góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó.

C. Tam giác có hai cạnh ở bên bằng nhau và hai góc ở đáy bằng nhau là tam giác đều.

D. Tam giác có hai cạnh bên bằng nhau là tam giác cân.

Câu 3: Tích của hai đơn thức 7x2y và đơn thức 3xy3(xy)2

A. 21x5y6B. 21x6y5
C. 21x4y7D. 21x4y6

Câu 4: Cho tam giác ABC, biết AB = AC = 10cm, BC = 12cm. M là trung điểm của BC. Độ dài cạnh AM là:

A. AM = 8cmB. AM = 6cm
C. AM = 4cmD. AM = 7cm

Câu 5: Trong các đa thức dưới đây, đa thức nào là đa thức bậc 4 có hệ số tự do là 2

A. 5x4 - 2 + x + 6x3 + 2B. x4 - 2x3 + 4x2 + 2
C. x3 - 2x2 + 3x + 2D. x4 + 4x - x4 + 5x3 + 2

Câu 6: Biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có độ dài đáy lớn, đáy nhỏ lần lượt là a, b; độ dài đường cao là h là:

A. \left( {a + b} \right)hB. \frac{1}{2}a\left( {b + h} \right)
C. 2\left( {a + b} \right)hD. \frac{1}{2}\left( {a + b} \right)h

II. Tự luận (8 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Điểm kiểm tra định kì môn Hóa của 20 học sinh lớp 7B được thống kê trong bảng số liệu dưới đây.

7

8

7

9

9

10

6

7

5

8

7

9

10

8

9

10

6

7

8

7

a. Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?

b. Lập bảng tần số, tìm Mốt của dấu hiệu.

c. Tính điểm kiểm tra trung bình?

Câu 2: (0,5 điểm) Tìm x , y ∈ N biết: 25 - y2 = 8(x - 2009)2

Câu 3: (1 điểm)

a. Thu gọn và tính giá trị của C = \left( { - 3{x^2}y} \right){\left( {\frac{{ - 1}}{2}x{y^2}} \right)^2} tại x = 1, y = 2

b. Tìm đa thức D(x) biết: P + 2{x^2} - 3{y^2} + \frac{1}{5}xy = 6{x^2} + {y^2} - \frac{4}{3}xy

Câu 4: (2 điểm) Cho hai đa thức:

A(x) = -2x3 + 5x4 + 2x3 - 5x + 1

B(x) = 4x2 + 7x - 2x4 + 4x3 - x2 - 6

a. Thu gọn và sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biển.

b. Tính B(x) - 2A(x).

Câu 5: (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, AC = 9cm, AB = 12cm. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = AB. Gọi I là trung điểm của BC, M là giao của DI và AC.

a. Tính độ dài BC

b. Chứng minh tam giác BDC cân.

c. Tính độ dài cạnh MC.

d. Đường trung trực của AC cắt DC tại P. Chứng minh ba điểm P, B, M thẳng hàng.

Đáp án đề thi cuối kì 2 Toán 7 năm học 2020 - 2021 - Đề 5

I. Phần Trắc nghiệm

1.B

2.C

3.A

4.A

5.C

6.D

II. Phần Tự luận

Câu 1:

a. Dấu hiệu: Điểm kiểm tra định kì môn Hóa của 20 học sinh lớp 7B.

b. Bảng tần số

Điểm

5

6

7

8

9

10

Tần số

1

2

6

4

4

3

N = 20

Mốt của dấu hiệu: 7

c. Điểm kiểm tra trung bình: 7,85

Câu 2:

25 - y2 = 8(x - 2009)2

Ta có: 8(x - 2009)2 = 25 - y2

8(x - 2009)2 + y2 = 25 (*)

Vì y2 ≥ 0 nên (x - 2009)2\frac{{25}}{8} ⇒ (x- 2009)2 = 0 hoặc (x - 2009)2 = 1

Với (x - 2009)2 = 0 thay vào (*) ta được y2 = 17 (loại)

Câu 3:

a) C = \frac{3}{2}{x^4}{y^5}

Thay x = 1, y = 2 vào biểu thức: C = 48

b) P = 4{x^2} + 4{y^2} - \frac{{23}}{{15}}

Câu 4:

a) A(x) = 5x4 - 5x + 1

B(x) = -2x4 + 4x3 + 3x2 + 7x - 6

b) B(x) - 2A(x) = -12x4 + 4x3 + 3x2 + 17x - 8

Câu 5:

Đề thi Toán lớp 7 học kì 2 năm 2020 - 2021 Đề 5

a) BC = 15cm

b) AC vừa là đường cao, vừa là đường trung tuyến suy ra tam giác BCD cân tại C.

c) Chỉ ra M là trọng tâm tam giác BCD suy ra MC = \frac{2}{3}AC = 6cm

d. Ta chứng minh PI là đường trung bình tam giác BCD suy ra P là trung điểm của CD. Mặt khác M là trọng tâm tam giác BCD

Suy ra ba điểm P, M, B thẳng hàng.

(Còn tiếp)

Mời các bạn tải tài liệu miễn phí tham khảo hướng dẫn giải chi tiết!

Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu liên quan:

---------------------------------------------------------

Trên đây là Đề thi học kì 2 môn Toán 7 năm học 2020 - 2021 Đề 5 được giaitoan.com giới thiệu tới quý thầy cô và bạn đọc. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 7 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

  • 577 lượt xem
Chia sẻ bởi: Xử Nữ
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo